تبلیغات
فرهنگی، ورزشی - مطالب دی 1394

دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان ### دایماً در پی آواز حقیقت باش

فرهنگ واصالت آن

تاریخ:چهارشنبه 30 دی 1394-11:49 ق.ظ

مقدمه: درخصوص رفع مشکلات اجتماعی وسامان دادن جامعه ازحیث اصالت بخشیدن به عوامل مختلف در رفع یا ایجاد مشکل، سه نوع دیدگاه وجود دارد.

1- دیدگاه کمونیستی ومارکسیستها است که معتقدند اصالت با اقتصاد وتولید است وسیاست وفرهنگ متأثر ازآن بوده است.

2- دیدگاه لیبرالیستها است که معتقدند دررفع مشکلات اجتماعی، اصالت ازآن سیاست و وضعیت ونوع ساختارسیاسی بوده است.

3- گروهی ازمتفکران واکثریت دین باوران ازجمله مقام معظم رهبری براین باورهستند که دررفع مشکلات جامعه، حرف اول را فرهنگ زده واصالت با آن بوده است.

تلاش راقم این مقال براین راستا بوده است که: (مابقی مطالب ازطریق لینک ادامه مطلب)
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه معاونین ومسولین اموردانشجویی مراکز استان درسالن اجتماعات دانشکده شهید چمران رشت

تاریخ:دوشنبه 28 دی 1394-10:09 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهید رجایی لاهیجان با دعوت صورت گرفته ازسوی دانشکده فنی وحرفه ای شهید چمران رشت درروزیکشنبه 27 دی 94 ازساعت 9 صبح الی 12 ظهر، جلسه معاونین ومسئولین ادارات اموردانشجویی دانشکده های فنی وحرفه ای استان باحضورنمایندگان کلیه ای مراکز، درسالن اجتماعات آن مرکز برگزار گردید.

ابتداء معاونت اموردانشجویی (آقای اسدی) درخصوص ضرورت تشکیل این نوع جلسات وتجمیع نظرات وانعکاس آن به دانشگاه فنی وحرفه ای کشور مطالبی را بیان نمود. وپس از آن آقای روحی مسول اداره اموردانشجویی دانشکده فنی وحرفه ای شهید چمران رشت مفاد بخشنامه مربوط به بیان چالشهای واحد اموردانشجویی را مورد بررسی قرار داد وهریک ازاعضای شرکت کننده با اشاره به مشکلات وتنگناهای حوزه فعالیت خود، مسائلی را مطرح کرده و ازدانشکده فنی وحرفه ای شهید چمران خواستند تا به عنوان دانشکده محوری استان (ومعین) انتقال دهنده مشکلات مراکز به دانشگاه فنی وحرفه ای کشور باشد.

ودرپایان نظرات حاضرین جلسه درخصوص چالش ومشکلات اموردانشجویی توسط مسول واحد اموردانشجویی شهید چمران جمع بندی گردید تا بعد ازتنظیم نهایی برای تهران فرستاده شود ویک نسخه ازآن جهت اطلاع به مراکز استان ارسال گردد


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همایش بازشناسی جنبش جنگل ازنگاهی نو

تاریخ:شنبه 26 دی 1394-09:55 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 8/30 صبح تا ساعت 16/30 روز پنجشنبه 24 دی 94 باهمکاری استانداری، دانشگاه آزاداسلامی، شهرداری، شورای اسلامی، اداره کل فرهنگ وارشاد، اداره کل آموزش وپرورش، مجمع اسلامی فرهنگیان، خانه فرهنگ استان گیلان درسالن اجتماعات دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت (پل طالشان) وبا حضور وزیرارشاداسلامی، استاندار، شهردار، وتعدادی ازنمایندگان شهرستان رشت وبیش از 300 نفر ازاساتید دانشگاه ها وشخصیتهای سیاسی وفرهنگی استان برگزار گردید.

که ازسوی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان نعمت ا... اکبری مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی نیز(به عنوان عضوشورای مرکزی مجمع اسلامی گیلان) درآن همایش شرکت داشتند.

دربرنامه های صبح همایش، آقای دکترنجفی (استاندار) آقای جعفرزاده (نماینده شورای اسلامی شهرستان رشت) آقای دکتر ثابت قدم (شهرداررشت) وآقای جنتی (وزیرارشاداسلامی) درخصوص هدف وفلسفه برگزاری همایش واهمیت یادآوری وبررسی نهضت جنگل به سخنرانی پرداختند.

وازساعت 13 لغایت 14/30 اختصاص به نماز وناهار داشته است که پس از اقامه نماز، درهتل کادوس شهرستان رشت ازمدعوین پذیرایی بعمل آمد.

 ودربرنامه های بعدازظهرهمایش، ابتداء آقای اصغر ثابت سخنگوی مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان ضمن تشکر از مدعوین ومحققان ارایه کننده مقالات، به تشریح انجام کارها واقدامات صورت گرفته درخصوص همایش پرداخت وپس از آن تعدادی از پژوهشگران مقالات خود را اریه نمودند و همچنین درابتدای ورود شرکت کنندگان به همایش، به همه ای آنها درارتباط با نهضت جنگل، کتابی اهداء گردید.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری جلسه امتحانات نیم سال اول سالتحصیلی 94-95:

تاریخ:شنبه 19 دی 1394-10:04 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 94-95 براساس یک برنامه ریزی واعلام برنامه قبلی به دانشجویان، ازتاریخ 12 دی لغایت 24 دی 94 بامدیریت واحد آموزش وهمکاری دوایرمختلف دیگرمرکزازجمله اداره اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی برگزارگردید

 وازکلیه ای دانشجویان با حضور اساتید محترم به نحو احسن ودریک فضای آرام آزمون صورت گرفت وهرروز درحین امتحان ازدانشجویان با کیک پذیرایی بعمل آمد.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه نظارت وایمن سازی اماکن دانشجویی وآموزشی

تاریخ:شنبه 19 دی 1394-09:38 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 14تا ساعت 15/30روز دوشنبه مورخه  94/10/14 در اتاق ریاست، باعنایت به بخشنامه شماره: 25/510/11062 مورخه 94/09/25 جهت تشکیل کمیته نظارت وایمن سازی اماکن دانشجویی وآموزشی و بررسی مفاد ومعیارهای 9 گانه وهمچنین تکمیل فرمها وانجام اقدامات توصیه شده در بخشنامه فوق الذکر، باحضور آقایان: ابراهیم فایزی رئیس، پنج مینی معاون، سهراب پورمحمدی مسول اداره مالی، نعمت ا... اکبری مسول اموردانشجویی، رضا کوچکی مسول اداره حراست، عبدا... رضانژاد کارشناس خوابگاه جلسه برگزارگردید.

ابتدا آقای فایزی ریاست دانشکده مسایل کلی مربوط به اهمیت ایمن سازی اماکن دانشجویی مطالبی را بیان نمود وسپس نعمت ا... اکبری مسول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی، مفاد بخشنامه مربوطه را قرائت نمود وبه توضیح تفصیلی آنها پرداخت.

وپس ازآن هریک از اعضای حاضر در جلسه، نکته ونظرات خویش را بیان کردند ودر نهایت موارد ذیل جهت اقدام مصوب گردید که پاره ای از آنها دراین گزارش آمده است.

1-صدور ابلاغ برای اعضای کمیته ایمن سازی

2- برگزاری جلسات مستمر به منظوربررسی اقدامات صورت گرفته وتبیین برنامه های مورد نیاز.

3- ارزیابی امکانات خوابگاه وتأمین اقلام مورد نیاز وآماده سازی آن برای دانشجویان خوابگاهی درترم بعد.

4- انجام تعمیرات جزئی درساختمانهای مختلف مرکز، اعم ازکلاسها، سالن ورزشی، آزمایشگاه وغیرو.

5- و...


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کسب مقام نائب قهرمانی تنیس روی میز:

تاریخ:شنبه 12 دی 1394-03:40 ب.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، مسابقات قهرمانی منطقه چهاروزارت علوم بامدیریت دبیرخانه منطقه 4 (دانشگاه گیلان) به میزبانی دانشگاه استان مازندران درشهرستان بابلسر وباشرکت هفت تیم  ورزشی و28 نفر ازدانشجویان (رقابت انفرادی) دررشته تنیس روی میز ازتاریخ 2 دی الی 5 دی 94 برگزار گردید

تیم های ورزشی ودانشجویان شرکت کننده با صمیمیت توأم بارفاقت به رقابت پرداختند دررقابت تیمی، تیم ورزشی دانشگاه گیلان به مقام اول وتیم ورزشی دانشکده فنی وحرفه ای گیلان به مقام دوم وتیم ورزشی دانشگاه مازندران به مقام سوم نائل آمدند

ودر مسابقات انفرادی مقام اولی ازآن دانشجوی دانشگاه گیلان ومقام دومی به صورت مشترک ازآن دانشجویان دانشکده فنی وحرفه ای گیلان ودانشگاه گیلان گردید.

قابل ذکر است که سرپرستی تیم تنیس روی میزدانشکده فنی وحرفه ای گیلان به عهده آقای عرفانی بوده وآقای حسن قاسمی نیا ازدانشجویان دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجایی لاهیجان نیز به عنوان عضومنتخب تیم تنیس روی میز دانشکده فنی وحرفه ای گیلان درمسابقات حضورفعال وموثرداشته است که ازسوی این مرکز بانصب پرده واهداء جایزه ازایشان (حسن قاسمی نیا) تقدیر بعمل آمد.
 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هفته وحدت

تاریخ:دوشنبه 7 دی 1394-03:33 ب.ظ

ولادت پیامبر رحمت ومهربانی و

هفته وحدت بر همه ای انسانهای

آزاده وآزادی طلب ازسلطه بتهای

درونی وبیرونی

مبارک باد

++++++++++

9 دی نماد وحدت ملت ایران

برعلیه تفرقه افکنان خشونت طلب

گرامی باد
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شورای برنامه ریزی امتحانات:

تاریخ:دوشنبه 7 دی 1394-02:34 ب.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، جلسه برنامه ریزی برگزاری امتحانات پایانی ترم اول سالتحصیالی 94 – 95 روزدوشنبه مورخه 7 دی ۹۴ ازساعت 10/30 تا ساعت 12 باحضور اقایان: فایزی رئیس، پنج مینی معاون، صالح پور مسول اداره آموزش، محبی کارشناس مالی، اکبری مسول اموردانشجویی، کوچکی مسول حراست، زارع مسول اداری، احمدی کارشناس اموردانشجویی، فرهنگی، نیکبخت مسول فن آوری، راستاد مسول سایت، شمس و ابراهیم پور و زوار وکشاورز کارشناسان آموزش و... دراتاق سالن جلسات دانشکده تشکیل گردید

ابتدا آقای فایزی ریاست دانشکده ضمن تبریک ولادت پیامبراکرم(ص) وامام جعفرصادق (ع) مطالب کلی را بیان وپس از آن آقای پنج مینی (معاون) ازحاضران جلسه تشکرنمود وبدنبال آن هریک ازاعضای جلسه نظرات وپیشنهادات خود را بیان کردند ودرنهایت باعنایت به تبادل نظرات صورت گرفته ضمن ابلاغ مسولیت هریک ازکارکنان به آنها، مواردبسیارزیادی به منظور رعایت واجراء مصوب شد که امهات آن به شرح ذیل می باشد.

1-مقرر شد که درکل دوران امتحانات کارهای مربوط به برگزاری امتحانات، اولویت اول همه همکاران حتی دوایر دیگردانشکده باشد.

2- صورتجلسه تنظیم شده وبیان مسولیت افراد به منزله صدورابلاغ بوده وهمه همکاران موظف به رعایت آن هستند.

3- به کلیه ای دست اندرکاران دررعایت نظم وحضوربه موقع وانجام وظایف محوله به نحواحسن تاکید گردید.

4- مقررشد برنامه ی تدارک شود تا ازحضور افراد غیرمرتبط به جلسه امتحانات، جلوگیری بعمل آید.

5- باتوجه به برطرف شدن مشکلات سیستیم  ناد کلیه ی برنامه های مرتبط با امتحانات برمبنای آن عمل گردد.

6- قاری قرآن (آقای عبدالهی) درسالن امتحانات حاضر وازآن طریق قبل ازشروع اولین امتحانات هرروز به تلاوت قرآن کریم بپردازد.

7- دراخذ وتکثیروتوزیع سوالات نهایت امانت داری ونظم رعایت گردد.

8- بدون ارایه کارت شناسایی از ورود دانشجویان به جلسه امتحانات جلوگیری گردد.

9- بادانشجویان خاطی ودانشجویانی که قسط تقلب وغیرو رادارند براساس قوانین ومقررات بشدت برخورد گردد.

10- ........

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری فینال بازی تنیس روی میز واهداء جوایز نفرات برتر رشته های مختلف:

تاریخ:چهارشنبه 2 دی 1394-03:38 ب.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان روزچهارشنبه مورخه 2 دی 94 ساعت 14 لغایت 15/30 مراسم فینال بازی تنیس روی میز کارکنان واهداء جوایزمسابقات ورزشی رشته های تنیس روی میز کارکنان و دانشجویان ودارت برگزارشد ونفرات صعود کننده به فینال با صمیمیت ومهربانی باهم به رقابت پرداختند

درمراسم پایانی پس از تقدیر وتشکر از کلیه ای بازیکنان، جوایز به نفرات اول تا سوم هر رشته اهداء گردید.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه نقد وبررسی برنامه گروه پژوهش وفناوری مرکزدر هفته پژوهش:

تاریخ:چهارشنبه 2 دی 1394-09:53 ق.ظ


 به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، جلسه نقدوبررسی برنامه گروه پژوهش وفناوری روزسه شنبه مورخه ۱ دی ۹۴ ازساعت ۱۴/۳۰ تا ساعت 16 باحضور اقایان: فایزی رئیس، پنج مینی معاون، پورمحمدی مسول مالی، اکبری مسول اموردانشجویی، کوچکی مسول حراست، زارع مسول اداری، احمدی کارشناس دانشجویی، فرهنگی در اتاق ریاست دانشکده تشکیل گردید ابتدا آقای زارع مسول اداری ومسول گروه پژوهش وفناوری مرکز به امهات اقدامات صورت گرفته درهفته پژوهش وتنگناهای مربوط به آن اشاره کرد 

زارع درادامه صحبتهای خود اقدامات صورت گرفته درهفته پژوهش را درارتقای تفکر کار افرینی دانشجویان مرکز بسیارموثر دانست وگفت: امید است با کسب تجربه از اقدامات انجام گرفته در این دوره، درفرصت های بعدی بتوانیم برنامه های بهتر وکیفی تر ارایه دهیم

پس از ان هریک از اعضای جلسه انتقادات ونظرات وپیشنهادات خود را بیان کردند ودرنهایت باعنایت به تبادل نظرات صورت گرفته به توافق رسیدند که جهت هرچه بهتر برگزارشدن برنامه های بعدی موارد ذیل مدنظر قرارگیرد.

1-یک نفر از همکاران اهل فن به عنوان روابط عمومی دانشکده برگزیده وبرای این کار انتخاب گردد.

2-ازتوانایی وتخصص آقای بابک زارع مسول اداری مرکز باحفظ سمت در زمینه کارهای مربوط به پژوهش استفاده بیشتری گردد.

3-یک برنامه مدون درطول سال تدوین وبا عضویت بعضی ازهمکاران واساتید اتاق فکری ایجاد شود وترجیحاًهرماه جلسه ای در رابطه با پژوهش برگزار گردد.

4-ازاساتید مرکزازطریق مدیران کروه خواسته شود در رابطه بارشته خود مقالاتی تهیه نمایند.

5-جهت مستندسازی وماندگاری هرچه بهتروبیشتر اقدامات انجام گرفته، درصورت امکان ادامه روند چاپ مجله تخصصی رجافن به صورت الکترونیکی توسط مدیران گروه واساتید ازسرگرفته شود

6-با کمک مدیران گروه واساتید ودیگردست اندرکاران، دانشجویان نخبه واهل فن وهنر شناخته ودربرنامه های پژوهش از آنها استفاده گردد.

7-در کارهای بنیادی همانند هفته پژوهش وبرنامه های مربوط به آن از همه واحدها کمک گرفته شود وبه تعبیردیگر همه واحدها را درگیر کار پژوهش نمائیم.

8-تبلیغات برون دانشگاهی خود را فعال (اعم ازشکل مجازی وعینی وبالاخص عینی) واقدامات صورت گرفته را به اطلاع همه برسانیم

9-همه واحدها بهتراست کل اقدامات مربوط به واحد خود را مستند کرده وآنها رابه صورت گزارشات مصور درآورند

10-صندوق جمع آوری ایده ها تهیه وبانصب آن درمکان مناسب از آراء وپیشنهادات دانشجویان واساتید دررابطه با فعالیتهای مربوط به کسب کار وتبدیل فکربه حصول استفاده لازم بعمل آید

11-ازمسولین گروه های رشته های مختلف درامورات مربوط به پژوهش بیشتر استفاده شده وبخشی از کارهای مربوط به پژوهش به آنها واگذارگردد

12-اساتید مبتکر وخلاق شناسایی وباانتصاب آنها به عنوان مدیر گروه ازوجودشان به نحو احسن استفاده گردد


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشکده ای

تاریخ:سه شنبه 1 دی 1394-11:44 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان دررابطه با مناسبت 16 آذر روز دانشجو، مسابقات تنیس روی میز، طناب کشی و فوتسال (8 تیم) وغیرو ازنیمه اول آذر 94 برمبنای یک برنامه ریزی مدون وجامع وجدول زمانبندی، به شکل دوره ای برگزارگردید ودانشجویان شرکت کننده درمسابقات باصمیمیت ومهربانی بامدیریت  واحد اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی به رقابت پرداختند دررشته های فوتسال چهارنفر به عنوان تیم ها برتر برای بازیهای رده بندی وکسب مقامهای اول تاچهارم انتخاب ودرطی یک مراسم ویژه درروز دوشنبه 30 آذر (فینال فوتسال) ازساعت 12 لغایت 30/13 با حضوررئیس ومسول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی دانشکده به رقابت پرداختند که ازسوی پاره ای ازبازیکنان تیم دوم برسرکسب مقام اولی قدری تنش پیش آمده بودکه درمراسم پایانی،مسول اموردانشجویی،فرهنگی وتربیت بدنی (نعمت ا... اکبری) ضمن تقدیروتشکر ازکلیه ای دانشجویان شرکت کننده وداوران ومسولین برگزارکننده،  خطاب به بازی کنان گفت: درخصوص ورزش، ساعتها می توان صحبت کرد ومن به جهت ضیق وقت به صورت تیتربار به پاره ای از ویژگیهاو فواید ورزش اشاره میکنم، ورزش ازجمله پدیده های است که به جهت دارا بودن منفعت های زیاد برای انسان از بدو خلقت تابه امروز باانسان بوده ودرآینده هم بااو خواهد بود.

مسول اموردانشجویی درادامه صحبتهای خود بیان کرد ورزش درتأمین سلامت جسمانی ومطلوبهای روانشناختی ومطلوبهای اجتماعی نقش کلیدی را ایفا می نماید واما مهمتراز همه موارد فوق الاشاره، نقش آئینه بودن ورزش ومسابقات ورزشی است که از فواید دیگر آن به مراتب بالاتر واساسی تر بوده است وسفارش من به شما دانشجویان عزیز این است که هیج وقت پیروزی درمسابقات را هدف اصلی خود قرارندهید بلکه مسابقات را به منزله آینه بدانید و بامواجه شدن بارقیب در صدد رفع نواقص وضعفهای خود بوده باشید اگربااین انگیزه درمسابقات ورود نمائید به هیج وجه ازباخت دلخور نشده وبااین تنش ها روبرو نخواهید شد وپس ازآن به اعضای تیمهای اول تا سوم جوایز ولوح تقدیر به رسم یادبود اهداء گردید.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo