تبلیغات
فرهنگی، ورزشی - مطالب اسفند 1394

دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان ### دایماً در پی آواز حقیقت باش

تجهیزخوابگاه وباشگاه بدنسازی

تاریخ:سه شنبه 25 اسفند 1394-12:14 ب.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی،ازسوی مدیریت دانشکده،

در فاصله ی میان دو ترم سال تحصیلی 94 – 95 با
یک برنامه ریزی مدون، درجهت توسعه

وتجهیز خوابگاه و باشگاه بدن سازی مرکز اقدامات ذیل بعمل آمد.

الف) وسایل خریداری شده برای خوابگاه:

1- خرید بیش از 150 عدد تشک روتختی برای تختهای اتاقهای خوابگاه

2- خرید بیش از 150 عدد بالش

3- خرید جاروب، خاک روبه، سطل اشغال و....

4- مجموع اعتباراختصاص داده شده به خوابگاه بیش از 12 (دوازده) میلیون تومان بوده است

ب) وسایل خریداری شده برای باشگاه بدن سازی:

1-خرید دو دستگاه بدن سازی

2- خرید ست دمبل ثابت ومتغیر

3- تعمیر تردمیل موجود در باشگاه

4- مجموع اعتباراختصاص داده شده به باشگاه بدن سازی بیش از3(سه) میلیون تومان بوده است

ودر مجموع بیش از یکصدوپنجاه میلیون ریال معادل پانزده میلیون تومان هزینه خرید وتجهیز

وسایل مورد نیاز خوابگاه وباشگاه بدن سازی دانشکده شده است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شورای اداری

تاریخ:دوشنبه 24 اسفند 1394-11:14 ق.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی، روزدوشنبه مورخه 24 اسفند 94 ساعت 9 لغایت 10 صبح دراتاق ریاست دانشکده، جلسه ای باحضورآقایان: 1- فایزی ریاست محترم دانشکده. 2- اکبری مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی. 3- پورمحمدی مسئول مالی 4- کوچکی مسئول حراست 5- زارع مسئول اداری، درخصوص قرعه کشی وام دومیلیون تومانی برای چهارنفر ازنیروهای رسمی وبرنامه ریزی برای نگهبانان درایام تعطیلات نوروزی وخوابگاه درزمینه ی پذیرایی ازهمکاران مسافر دیگر شهرهای مراجعه کننده به این مرکز، تشکیل گردید و هرکدام ازاعضای جلسه، دیدگاه ونظرات وپیشنهادی خویش را مطرح کرده ودرنهایت موارد ذیل جهت اجرا واقدام به تصویب رسید.

1-وام دومیلیون تومانی طی یک قرعه کشی به نام چهارنفراز کارکنان رسمی به ثبت رسید

2- مقرر گردید که درطول ایام تعطیلات، روزانه به هریک از نگهبانان به مبلغ 50/000 ریال بابت غذا پرداخت گردد.

3- مقررگردید خوابگاه درطول ایام تعطیلات جهت پذیرایی همکاران مسافردیگرشهرها، به یکنفر همکاربازنشسته طی یک قرارداد تحویل ومسئولیت امور به آن واگذارشود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

به مناسبت هفته درختکاری (از 15 اسفند)

تاریخ:دوشنبه 17 اسفند 1394-11:58 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، باتوجه به اهمیت وجایگاه خاص درختکاری در آموزه های دینی و فرهنگ ملی کشورمان، وسفارش وتشویقهای صورت گرفته به کاشت درخت، به مناسبت هفته درختکاری درصبح روزدوشنبه 17 اسفند 94، رئیس دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی به همراه معاون وچندنفر از کارکنان واساتید این مرکز، به شکل سمبولیک ونمادین درطی یک مراسم اقدام به کاشتن چنداصله نهال در داخل محوطه دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان نموده اند

وپاره ای ازعکسهای گرفته شده از مراسم، ازباب نمونه در ذیل این گزارش آمده است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه کمیته فرهنگی وهنری

تاریخ:دوشنبه 10 اسفند 1394-01:45 ب.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی،
دررابطه باشیوه نامه شماره: 25/610/14528 مورخه 94/11/24 مربوط به بزرگداشت بیست وچهارمین دوره جشنواره فرهنگی وهنری ارسالی از سوی دانشگاه فنی، جلسه کمیته فرهنگی وهنری این مرکز درساعت 11 لغایت 12 روزدوشنبه مورخه 10 اسفند 94 دراتاق مسول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی با حضور آقایان: نعمت ا... اکبری و بهروز احمدی ازاموردانشجویی، فرهنگی و احمد مستشاری راد استاد رشته گرافیک برگزار گردید

ابتداء مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی، درخصوص اهمیت فرهنگ وزیربنا بودن آن در رابطه با شئونات دیگر اجتماع مطالبی رابیان نمود وهمچنین به نقش هنر به عنوان تأثیربخش ترین امور در جاانداختن وملکه نمودن بسیاری از ارزشهای موردنیاز حیات معنوی انسانها اشاره نمود پس از آن مفاد شیوه نامه مربوط به برگزاری بیست وچهارمین دوره جشنواره فرهنگی وهنری ارسالی ازسوی دانشگاه فنی قرائت گردید و هر کدام از اعضای جلسه دیدگاه و نظرات پیشنهادی خویش را مطرح کرده ودر نهایت ده مورد جهت اجرا واقدام به تصویب رسید.

که ازتصمیمات اتخاذ شده، پاره ای ازآنها درذیل آمده است

1-مقرر گردید جهت اطلاع وآگاهی دانشجویان تراکت واطلاعیه های درخصوص شرایط، عناوین، زمان ومکان مسابقات درجاهای مناسب نصب گردد.

2- با بعضی ازاساتید وبالاخص اساتیدی که تدریسشان تاحدی هم سنخ ومربوط به مسابقات فرهنگی وهنری بوده  هماهنگی های لازم صورت گیرد تا آن بزرگواران دانشجویان خود را برای شرکت درمسابقات فرهنگی وهنری تشویق وترغیب نمایند.

3- مقرر گردید برای دانشجویان برتر شرکت کننده در مسابقات، ضمن اهداء لوح تقدیر، جوایزی نیز درنظر گرفته شود.

4- مقرر گردید درمسابقات شفاهی، به دانشجویان شرکت کننده درمسابقات، راهنمایی های لازم در زمینه های رعایت نکات مربوط به ضبط صدای آنها وغیرو صورت گیرد.

5- ....
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کسب مدال طلا درمسابقات کشوری "ملی مهارت"

تاریخ:یکشنبه 2 اسفند 1394-03:56 ب.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، مسابقات کشوری المپیاد "ملی مهارت" دررشته تهویه وتبرید همزمان با مسابقات رشته های دیگر، میان شرکت کنندگان برگزیده استانهای مختلف با مدیریت سازمان فنی وحرفه ای کشوربا نظارت بهترین کارشناسان ومربیان مسابقات جهانی این رشته ویکی ازکارشناسان کشورآلمان درمرکزتربیت مربی استان البرز از تاریخ 10 بهمن 94 لغایت 16 بهمن 94 برگزار گردید

آقای ایمان علیرضانژاد که یکی ازدانشجویان رشته الکترونیک دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان می باشد درآن مسابقات شرکت نموده وبه کسب مقام قهرمانی نائل گردید ومدال طلا را از آن خود ساخت وازسوی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی واستاندارمحترم استان گیلان موردتشویق قرارگرفت واین مرکز نیز با نصب بنر واهداء جایزه ازایشان تقدیر بعمل آورد.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo