تبلیغات
فرهنگی، ورزشی - مطالب اردیبهشت 1395

دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان ### دایماً در پی آواز حقیقت باش

برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان درون دانشکده ای

تاریخ:چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395-02:41 ب.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، دررابطه با مناسبت گرامی داشت هفته خوابگاه، با مسئولیت وبرنامه ریزی آقای مسعود داریوش (مربی ورزش دانشکده) ازتاریخ 25 لغایت 29 اردیبهشت 95 از ساعت 12 لغایت 15 هر روز مسابقات فوتسال با شرکت بیش از70 نفراز دانشجویان درقالب چهار گروه 3 تیمه دریک رقابت بسیار صمیمانه وتوام با رفاقت برگزار گردید و چهار تیم به بازیهای رده بندی و فینال صعود کرده وبازی رده بندی وفینال در تاریخ 29 اردیبهشت 95 ازساعت 13 الی 14 روز چهارشنبه با حضورمسئولین دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان برگزار گردید.

پس از پایان بازی فینال، مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی (نعمت ا... اکبری) درخصوص ورزش و اینکه دریک ورزش واقعی دل خوری، کینه ودعوا راه نخواهد داشت ودر چنین نگاهی به ورزش، بازی کن دراصل رقیب خویش را به عنوان رفیق وبه منزله آینه برای پی بردن به ضعفهای خویش می نگرد ولذا از این حیث خود را مدیون اوخواهد دانست نه رقیب ویا دشمن وغیرو، مطالبی را بیان نمود.

پس ازآن توسط مسئولین حاضر درجلسه به کلیه ای بازیکنان تیم های دارای مقام های اول و دوم جوایزی اعطاء گردید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری بازدید علمی برای دانشجویان خوابگاه از کارخانه چای سازی گل چای

تاریخ:چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395-12:14 ب.ظ

براساس گزارش روابط عموی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، به مناسبت "گرامی داشت هفته خوابگاه" مورخه 28 اردیبهشت 95 روز سه شنبه ازساعت 14 لغایت 16 اردوی علمی برای دانشجویان خوابگاه جهت بازدید از کارخانه چای سازی گل چای واقع درشهرستان لاهیجان درنظر گرفته شد وتعداد 15  نفر از دانشجویان به همراه سرپرست خوابگاه (آقای عبدا... رضانژاد) به محل بازدید اعزام وبه مدت دوساعت به بازدید ازکارخانه چای ومراحل و روند بعمل آمدن چای پرداخته وازتوضیحات علمی وتخصصی دست مسئول آنجا بهره مند گردیدند.

وبرمبنای نظرخواهی که از دانشجویان بعمل آمد اکثریت قریب به اتفاق آنها ازاین بازدید راضی ودرخواست درنظرگرفتن بازیدیدهای مشابه را داشتند.

 پس ازاتمام بازدید ازکارخانه چای سازی ازدانشجویان بازدید کننده پذیرایی صورت گرفت

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مسابقه دارت دانشجویی میان مراکز فنی وحرفه ای استان

تاریخ:چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395-08:48 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، در راستای برگزاری جشنواره مسابقات ورزشهای همگانی دانشجویی وکارمندی مراکز فنی وحرفه ای استان گیلان به مناسبت روزملی خلیج فارس و آزادسازی خرمشهر دررشته های فوتبال دستی، طناب زنی، طناب کشی، دارت، شطرنج، پنگ پنگ که قراراست از تاریخ 22 اردیبهشت لغایت 12 خرداد 95 هریک از مسابقات ششگانه فوق در یک دانشکده فنی وحرفه ای استان برگزار گردد مسابقه دانشجویی رشته دارت از ساعت 10 لغایت 1 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 28 اردیبهشت به میزبانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان درسالن ورزشی این مرکز برگزار گردید

درابتدا وقبل ازشروع بازی مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان ضمن خیرمقدم به کلیه ای دانشجویان ومیهمانان، درخصوص اهمیت ورزش ووابستگی انسان به پدیده ورزش و فواید بسیار زیاد آن درزمینه های مختلف برای انسان، مطالبی را به اختصاربیان نمود

وسپس تیم های دانشجویی شرکت کننده از سوی پنج مرکز در قالب پنج تیم به صورت دوره ای در یک فضای توام با صمیمیت به رقابت پرداختند که تیم ورزشی دارت دانشجویی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان مقام اول وتیم ورزشی دارت دانشجویی دانشکده فنی وحرفه ای امام صادق(ع) آستانه اشرفیه مقام دوم وتیم ورزشی دارت دانشجویی دانشکده فنی وحرفه ای شهید چمران رشت مقام سوم را کسب نموده اند وبه اعضای تیم های مقام اول و دوم لوح قهرمانی و جایزه اهداء گردید

وازکلیه ای بازیکنان ودست اندرکاران مسابقه، درطول بازی وبعد با فراهم کردن ناهار پذیرایی بعمل آمد

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه ستاد تدوین وبرگزاری برنامه های هفته خوابگاه

تاریخ:شنبه 25 اردیبهشت 1395-11:15 ق.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی، دررابطه باشیوه نامه هفته خوابگاه های دانشجویی ازتاریخ 25 لغایت 31 اردیبهشت 95 با شعارکلی "بهبود فضای خوابگاهی" جلسه ای از ساعت 10/30 لغایت 11/30 روز شنبه مورخه 25 اردیبهشت 95 دراتاق ریاست دانشکده با حضور آقایان: ابراهیم فایزی (رئیس) حسن پنج مینی (معاون آموزشی ودانشجویی) نعمت ا... اکبری (مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی) و سهراب پورمحمدی (مسئول مالی) بابک زارع (مسئول امور اداری وکارگزینی) رضا کوچکی (مسئول حراست) برگزار گردید

ابتداء مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی، درخصوص اهمیت خوابگاه وحساسیت های مربوط به دانشجویان خوابگاهی واینکه آنها امانتهای والدینشان در نزد ما هستند وشرایط سنی و روحی و روانی که آن عزیزان در آن بسر می برند مطالبی رابیان کرد ومسئول اموردانشجویی درادامه  صحبتهای خود گفت: شرایط سنی دانشجویان ایجاب می کند تا با ایجاد برنامه های جذاب وبا شاخصه های تفریحی، تعلیمی و آموزشی... از آنها مراقبت  های لازم صورت گیرد، وپس از آن مفاد شیوه نامه مربوط به برنامه های هفته خوابگاه ارسالی دانشگاه فنی وحرفه ای کشور ، قرائت گردید وهریک از اعضای حاضر در جلسه برنامه های پیشنهادی خود را بیان کرده ودر نهایت موارد ذیل (شانزده مورد) جهت اجرا واقدام به تصویب رسید.

که پاره ای ازموارد آن به قرار ذیل می باشد

1- مقرر گردید جهت تبلیغ هفته خوابگاه تراکت واطلاعیه های تهیه ودر درجاهای مناسب نصب گردد.

2- تهیه پرده ونوشتن شعار مربوط به هفته خوابگاه ونصب آن بر سردرب دانشکده

3- هماهنگی با اساتید جهت یاد آوری هفته خوابگاه درکلاسهای درس وبیان مطالبی کوتاه در خصوص اهمیت دوران خوابگاهی دانشجویان.

4- نقاشی و تمیز کردن نمازخانه خوابگاه توسط دانشجویان خوابگاهی.

5- تهیه طرحی در خصوص آیه مقدس "بسم الله الرحمن الرحیم" وحک نمودن آن در بخشی از دیوارساختمان دانشکده

6- و...
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تجلیل از جانبازان واهداء هدیه

تاریخ:شنبه 25 اردیبهشت 1395-11:10 ق.ظ

براساس گزارش روابط عموی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، از ساعت 9/30 لغایت 10 روز شنبه مورخه 25 اردیبهشت 95 دراتاق ریاست دانشکده با حضور معاون ومسئولان ادارات مختلف دانشکده، جلسه ی درخصوص تجلیل ازجانبازان واهداء هدیه به یکی از کارکنان جانباز دانشکده برگزارشد، ابتداء ریاست دانشکده درخصوص ایثار وتلاشهای رزمندگان دوران دفاع مقدس مطالبی را بیان نمود وسپس هدیه ولوح تقدیری به رسم یادبود به جانباز دانشکده (نعمت ا... اکبری) اهداء گردید.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری مسابقات والیبال دوجانبه کارمندی

تاریخ:چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395-09:21 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، دررابطه با مناسبتهای مختلف ازقبیل: روزملی خلیج فارس، آزاد سازی خرمشهر وگرامی داشت هفته خوابگاه، با هماهنگیهای قبلی انجام گرفته میان مربیان تیم های والیبال کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی ودانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، تاریخ 21 اردیبهشت 95 روزسه شنبه ازساعت 17 الی 19 وبا حضوربازیکنان والیبال دانشکده شهید رجایی درسالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان وبه میزبانی آن مرکز وبا رقابت صمیمانه توام با دوستی وبا داوری  دونفر از فرهنگیان رشته ورزشی شهرستان لاهیجان برگزار گردید.

وتیم والیبال کارمندی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان با نتیجه دو بر یک برنده بازی شد که متاسفانه درطول بازی وپس از آن، ازاعطای جوایز وپذیرایی که هیج، حتی آب خشک وخالی نیز برای اعضای تیم میهمان فراهم  نشد، امید است که سهوی بوده باشد.


.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان خوابگاهی

تاریخ:سه شنبه 21 اردیبهشت 1395-10:04 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، دررابطه با مناسبتهای مختلف ازقبیل: روزملی خلیج فارس، هفته معلم، آزاد سازی خرمشهر وگرامی داشت هفته خوابگاه، با مسئولیت وبرنامه ریزی آقای مهریار سلطانی (کارشناس امورخوابگاه) ازتاریخ 30 فروردین لغایت 20 اردیبهشت 95 مسابقات فوتسال با شرکت بیش از40 نفراز دانشجویان خوابگاهی درقالب 8 تیم  و دو گروه 4 تیمه دریک رقابت بسیار صمیمانه وتوام با رفاقت برگزار گردید وپس ازانجام 16 بازی، دو تیم از هرگروه برای بازیهای رده بندی و فینال صعود کرده وبازی رده بندی وفینال در تاریخ 20 اردیبهشت 95 ازساعت 20/30 الی 21/30 روز دوشنبه با حضورمسئولین دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان برگزار گردید.

پس از پایان بازی فینال، مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی (نعمت ا... اکبری) درخصوص ورزش ونگاه به آن ازمنظر رفاقت وویژگیهای مربوط به مسابقات توام با رفاقت وتفاوت آن با مسایقات توام با رقابت مطالبی را بیان نمود.

پس ازآن توسط ریاست دانشکده وسایرمسئولین حاضر درجلسه به کلیه ای بازیکنان تیم های دارای مقام های اول تا سوم جوایزی اعطاء شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نشست با نمایندگان اتاقهای خوابگاه

تاریخ:سه شنبه 21 اردیبهشت 1395-09:58 ق.ظ

براساس گزارش روابط عموی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، جهت حرمت گزاری وارزش قائل شدن به افکار دانشجویان بزرگوارخوابگاهی واستماع نظرات وپیشنهادات وخواسته های آن عزیزان، تاریخ 20 اردیبهشت 95 برمبنای یک برنامه از قبل هماهنگ شده ازساعت 19 لغایت 20/30 روز دوشنبه مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی به همراه کارشناسان امورخوابگاهی با کلیه ای نمایندگان اتاقهای خوابگاه دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان دیدارنمودند.

ابتدا مسئول امو دانشجویی درخصوص ویژگیهای زندگی اجتماعی وتفاوتهای آن با زندگی جمعی واینکه دانشجویان عزیز چه کارهای درخصوص نظم، نظافت، هماهنگی، همنوایی و... باید انجام دهند تا مشمول زندگی اجتماعی شوند مسائلی را بیان نمود وپس از آن بعضی از نمایندگان اتاقهای خوابگاه، نظرات وخواسته های خود را بیان کردند واز سوی دست اندرکاران اموردانشجویی وخوابگاه قول انجام پاره ای ازخواسته ها ورفع بعضی از مشکلات آنها داده شد.

درپایان از همه ی دانشجویان حاضر در جلسه پذیرایی بعمل امد.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بازدید نماینده شهرستان لاهیجان درمجلس شورای اسلامی از دانشکده فنی شهید رجایی

تاریخ:دوشنبه 13 اردیبهشت 1395-04:02 ب.ظ

براساس گزارش روابط عموی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، به مناسبت "بزرگداشت روزمعلم" وباهدف بازدید وآشنایی با نظرات وپیشنهادات پرسنل آن مرکز، آقای دکترنیک فر نماینده منتخب شهرستان لاهیجان وسیاهکل مورخه 13 اردیبهشت 95 روز دوشنبه از ساعت 12/30 الی 15/15 بعدازظهر دردانشکده فنی وحرفه ای لاهیجان حضور پیدا کرد و پس ازخواندن نمازجماعت به همراه کارکنان وتعدادی از دانشجویان در داخل نمازخانه وصرف ناهار به همراه پرسنل در سلف سرویس، درجلسه کارکنان دانشکده حاضر وابتداء ریاست دانشکده (آقای فایزی) گزارشات کلی مربوط به توانائیها وضعفهای مرکز را ارایه داد وهریک ازکارکنان نظرات وپیشنهادات وخواسته های خود را بیان نمودند وبعد نماینده شهرستان لاهیجان در خصوص برنامه ها واقدامات موردنیاز شهرستان لاهیجان وحومه، مطالبی را بیان کرد وبا درخواست مشارالیه قرار براین شد که کل موارد مورد نیاز مرکز به شکل مکتوب به ایشان ارایه گردد تا از سوی ایشان مورد پیگیری قرار گیرد.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه اعضای صندوق وام قرض الحسنه وحدت دانشکده

تاریخ:دوشنبه 13 اردیبهشت 1395-11:37 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، با دعوت بعمل آمده از سوی مسئول هیئت مدیره، جلسه اعضای صندوق وام قرض الحسنه وحدت دانشکده در تاریخ 95/02/12 از ساعت 15 الی 16/30 بعدازظهر دراتاق جلسات دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجایی برگزار گردید

ابتداء مسئول هیئت مدیره (آقای صالح پور) گزارش کلی درخصوص عملکرد صندوق ارایه داد وبعد مدیرعامل وخزانه دار صندوق (آقای پورمحمدی) بااعلام موجودی صندوق ومبلغ وامهای که به اعضا داده شده واسامی اعضای که تاکنون وام دریافت نکردند ونحوه پرداخت وام وشرایط اخذ آن، مطالب مفصلی بیان نمود و پس از آن هریک از اعضای عضو حاضر درجلسه نظرات وپیشنهادات خود را اعلام کرده ودر نهایت مصوب گردید که :

1- تا آخر اردیبهشت سال 95 کلیه ای اعضای که تاکنون موفق به دریافت وا نشده اند وام پرداخت گردد.

2- اعضای که سرمایه ی آنها به حدنصاب لازم نرسیده است، مبلغ موردنیاز از وجه وام آنها کسر وبه حساب صندوق واریز گردد تا سهم وسرمایه ی کل اعضاء به حداقل مورد نیاز برسد.

3- وام اعطایی  به اعضای صندوق ازدوره بعد (دور دوم پرداخت وام)، ازمبلغ سه میلیون تومان به چهارمیلیون تومان ارتقاء داده شود.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همایش بصیرتی ومعرفتی

تاریخ:دوشنبه 13 اردیبهشت 1395-11:32 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازسوی واحد بسیج دانشجویی این مرکز باموافقت واحد اموردانشجویی، فرهنگی پس ازهماهنگیهای لازم با سپاه پاسداران، درتاریخ 12 اردیبهشت روزیکشنبه از ساعت 11 لغایت 12 صبح همایشی تحت عنوان "بررسی رخدادهای دوران دفاع مقدس" با رویکرد کنگره 8000 شهید استان گیلان درجمع تعدادی از اساتید و دانشجویان این مرکز برگزار گردید.

مراسم با قرائت قرآن کریم شروع وبعد دیکلمه ای توسط یکی از دانشجویان بسیجی قرائت شد وسپس سخنران مدعو آقای رضا خشنودجلالی مقدم یکی از رزمندگان جبهه های دفاع مقدس درخصوص رویدادهای مربوط به دوران جنگ وهفت سال دفاع مقدس به سخنرانی پرداخت و رزمنده جبهه های جنگ درادامه سخنان خویش گفت بااینکه عراق مورد حمایت همه ی کشورهای قدرتمند ازقبیل: شوری سابق، آمریکا، عربستان وغیرو بوده اما ملت مسلمان ایران با رهبری امام بزرگوار ودرپرتوهمدلی و وحدت وبا مقاومت بی نظیر توانستند سرافرازآن بیرون بیایند وسخنران مراسم بیان کرد رمز استمرارموفقیت وحفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی در سه چیزبوده است، وحدت، پیشرفت علمی، بالابردن توانائیهای نظامی خود.

درطول مراسم برای حاضرین درمراسم کلیپ های مختلف درخصوص مسائل گوناگون پخش شد ودر پایان به قید قرعه کشی به چند نفر از دانشجویان هدیه داده شد وهمچنین با کیک وساندیس از همه ی حاضرین در مراسم پذیرایی بعمل آمد  
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری مسابقه فوتسال دوستانه دوجانبه:

تاریخ:چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395-09:11 ق.ظ

طبق گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، براساس هماهنگی های صورت گرفته توسط مسئولین اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی دو دانشکده شهید رجایی لاهیجان وشهید چمران رشت، روزسه شنبه مورخه 7 اردیبهشت 95 درسالن ورزشی دانشکده فنی وحرفه ای شهید چمران رشت، ساعت 16 لغایت 18 بعدازظهر در یک فضای صمیمی به منظور بالا بردن روحیه ی تعاون، همکاری وایجاد محبت ومهربانی میان همکاران، مسابقه دوستانه میان تیمهای ورزشی فوتسال کارکنان آن دو مرکز برگزار گردید

 بازی با داوری دو نفر از همکاران فرهنگی با رقابت توام با رفاقت وبا نتیجه 5 بر 4 به نفع تیم فوتسال کارکنان دانشکده فنی شهید رجایی لاهیجان به پایان رسید ودر خاتمه از بازیکنان وحاضرین درسالن پذیرایی بعمل آمد


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه کمیته ورزشی

تاریخ:دوشنبه 6 اردیبهشت 1395-12:16 ب.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی، دررابطه باشیوه نامه مربوط به جشنواره مسابقات ورزش همگانی ارسالی از سوی دانشگاه فنی ومفاد نشست دبیرخانه ورزشی دانشکده های فنی وحرفه ای استان، جلسه کمیته ورزشی این مرکز از ساعت 8/30 لغایت 9/30 روزدوشنبه مورخه 6 اردیبهشت 95 دراتاق مسول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی با حضور آقایان: نعمت ا... اکبری (مسئول اموردانشجویی وتربیت بدنی) وبهروز احمدی (کارشناس اموردانشجویی وتربیت بدنی) ومسعود داریوش (مربی تربیت بدنی) ومهریار سلطانی (سرپرست خوابگاه) برگزار گردید

ابتداء مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی، درخصوص اهمیت ورزش وتاثیر روحی و روانی و جسمانی آن مطالبی را بیان نمود پس از آن شیوه نامه مربوط به جشنواره مسابقات ورزشی همگانی و مفاد شورای دبیرخانه ورزشی دانشکده های فنی وحرفه ای استان مورد بررسی قرار گرفت و هر کدام از اعضای جلسه دیدگاه و نظرات پیشنهادی خویش را مطرح کرده ودر نهایت موارد ذیل جهت اجرا واقدام به تصویب رسید.

که موارد آن به قرار ذیل می باشد

1- مصوب گردید درهریک از رشته های ورزشی ازقبیل: تنیس روی میز، فوتبال دستی، شطرنج، طناب، دارت، طناب زنی، فوتسال، والیبال مسابقات دانشجویی وکارمندی برگزار گردد.

2- مقرر گردید جهت اطلاع وآگاهی دانشجویان تراکت واطلاعیه های درخصوص شرایط، عناوین، زمان ومکان مسابقات درجاهای مناسب نصب گردد.

3- با بعضی ازاساتید هماهنگی های لازم صورت گیرد تا آن بزرگواران دانشجویان خود را برای شرکت درمسابقات ورزشی تشویق وترغیب نمایند.

4- مقرر گردید برای تیم ها ودانشجویان برتر شرکت کننده در مسابقات، ضمن اهداء لوح تقدیر، جوایزی نیز درنظر گرفته شود.

5- مقرر گردید درمسابقات استانی درهریک از رشته های ورزشی فوق الذکر، تیم های معرفی واعزام گردند که در مسابقات درون دانشکده ای مقام اول را کسب نموده اند.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه شورای دبیرخانه ورزشی دانشکده های فنی وحرفه ای استان

تاریخ:دوشنبه 6 اردیبهشت 1395-08:18 ق.ظ

  براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهید رجایی لاهیجان، با دعوت صورت گرفته ازسوی دانشکده فنی وحرفه ای شهید چمران رشت در روز یکشنبه 5 اردیبهشت 95 ازساعت 10 صبح الی 12 ظهر، جلسه مسئولین تربیت بدنی دانشکده های فنی وحرفه ای استان، درسالن اجتماعات آن مرکز برگزار گردید.

ابتداء ریاست دانشکده فنی وحرفه ای شهیدچمران رشت (آقای دکتر بهار) ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در زمینه اهمیت ورزش مطالبی را بیان نمود وپس از آن معاونت اموردانشجویی (آقای اسدی) درخصوص ضرورت برنامه ریزی درمسابقات ورزشی توصیه های لازم را مطرح کرد و درادامه برنامه، اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود درخصوص شیوه نامه مربوط به جشنواره مسابقات همگانی  را بیان کردند ونظرات بیان شده توسط مسئول واحد تربیت بدنی شهید چمران (آقای عرفانی) جمع بندی گردید تا بعد ازتنظیم نهایی طی یک بخشنامه به مراکز استان اعلام گردد. لازم به یادآوری بوده که مسئولیت برنامه ریزی وتأمین جوایز وغیرو هریک از رشته های  ورزشی، به عهده ی  یکی از مراکز می باشد. که رشته های ورزشی مصوب شده به قرار ذیل می باشد.

تنیس روی میز دانشجویی وکارمندی، فوتبال دستی دانشجویی وکارمندی، شطرنج دانشجویی وکارمندی، طناب کشی دانشجویی وکارمندی، دارت دانشجویی وکارمندی، طناب زنی دانشجویی وکارمندی.

.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری مسابقه فوتسال دوستانه دوجانبه:

تاریخ:چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395-10:40 ق.ظ

طبق گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، براساس هماهنگی های صورت گرفته توسط مسئولین اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی دو دانشکده شهید رجایی لاهیجان وشهید خدادادی بندرانزلی، روزسه شنبه مورخه 31 فروردین 95 درسالن ورزشی دانشکده شهید رجایی لاهیجان از ساعت 17/30 لغایت 18/30 بعدازظهر، جهت بالا بردن روحیه ی تعاون، همکاری و صمیمیت و ایجاد محبت و مهربانی میان همکاران، مسابقه دوستانه میان تیمهای ورزشی فوتسال کارکنان آن دو مرکز برگزار گردید.

 بازی با داوری دو نفر از فرهنگیان شهرستان لاهیجان در یک فضای توام با صمیمیت و دوستی با نتیجه 9 بر 5 به نفع تیم فوتسال کارکنان دانشکده فنی شهید رجایی لاهیجان به پایان رسید ودر خاتمه از بازیکنان وحاضرین درسالن پذیرایی بعمل آمد

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  


Admin Logo
themebox Logo