تبلیغات
فرهنگی، ورزشی - مطالب شهریور 1395

دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان ### دایماً در پی آواز حقیقت باش

جلسه کمیته نظارت برامور مربوط به تهیه وتوزیع غذای دانشجویی:

تاریخ:دوشنبه 29 شهریور 1395-11:05 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، جلسه کمیته نظارت برامور مربوط به تهیه وتوزیع غذای دانشجویی آموزشکده در روزدوشنبه مورخه 29 شهریور95 ازساعت 8 لغایت 9/30 دراتاق ریاست تشکیل گردید.

جلسه با صلوات حاضرین شروع وابتداء ریاست دانشکده درخصوص نحوه بررسی استعلامهای دریافت شده مطالبی را بیان فرمودند وپس ازآن کلیه ای پاکتهای حاوی استعلام غذایی (شش پاکت) توسط حاضرین امضاء وسپس درب پاکتها توسط مسئول حراست باز و مبلغ پیشنهادی آنها درخصوص ناهار وشام خوانده شد

باتوجه به تعداد وعده های ناهاری که درطول سالتحصیلی 95 – 96 توزیع ومصرف خواهدشد حدود سه برابر وعده های شامی بوده که درایام امتحانات وغیرو مصرف خواهد گردید ولذانرخ ناهار ملاک اصلی قرارداده شده وباعنایت به پائین بودن نرخ ناهار رستوران دایی محمد ازسایر پیشنهاد دهندگان، با نرخ ناهار (43/500 ریال) رستوران ایشان باشرط پذیرش مبلغ کمترازمیانگین نرخ شام شش رستوران پیشنهاد داده شده (27/000 ریال) موافقت گردید


 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هفته دفاع مقدس گرامی باد

تاریخ:یکشنبه 28 شهریور 1395-11:31 ق.ظ

مقام معظم رهبری:هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه ای از برجسته ترین


افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی


وجانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و


قرآن است. در این مجموعه تابناک، درخشنده ترین و

نفیس ترین نگین گرانبها یاد و خاطره شهیدان است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آغاز سالتحصیلی 95 - 96:

تاریخ:یکشنبه 28 شهریور 1395-11:24 ق.ظ

آغاز سالتحصیلی را به کلیه ای دانشجویان بزرگوار

 

سطح کاردانی وکارشناسی این مرکز


تبریک گفته ومقدم دانشجویان عزیز

ورودی جدید را گرامی می داریم
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برنامه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود

تاریخ:یکشنبه 28 شهریور 1395-11:09 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 بعدازظهر روزهای سه شنبه و چهارشنبه و شنبه ویکشنبه ودوشنبه (مورخه 23 و24 و27 و28 و29) شهریور95 بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته درجلسات مختلف وبرمبنای یک برنامه ریزی مدون وتشکیل ستاد استقبال وستادثبت نام، ازقبول شدگان آزمون درسطح کاردانی وکارشناسی دردانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان طی مراحل مختلف، (ازقبیل: تحویل فرمهای مختلف جهت تکمیل، دریافت وکنترل فرمهای مربوطه ومدارک مورد نیاز) ثبت نام اولیه بعمل آمد.

ودر تما وقت ثبت نام با شیرینی وشکلات وچای ازمراجعه کنندگان اعم از دانشجویان وهمراهان آن بزرگواران پذیرایی صورت گرفت.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه برنامه ریزی برای ثبت نام دانشجویا ورودی جدید

تاریخ:یکشنبه 21 شهریور 1395-03:36 ب.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، جلسه برنامه ریزی برای ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در روز یکشنبه مورخه 21 شهریور 95 در دو مرحله صورت گرفت مرحله اول  جلسه تبادل تجربه دست اندرکاران ثبت نام ازساعت 9 تا 11 صبح دراتاق معاونت آموزشی ودانشجویی ومرحله دوم از ساعت 12/45 لغایت 2 بعدازظهر در اتاق ریاست مرکز برگزار گردید

جلسات مورد اشاره با صلوات حاضرین شروع وابتداء ریاست ومعاونت مرکز درخصوص حساسیت ثبت نام وبرنامه ریزی درخصوص آن، مطالبی را بیان فرمودند وپس از آن مسئول اموردانشجویی وظایف ومسئولیت هریک از همکاران دست اندرکار امور ثبت نام را بیان و مراحل ثبت نام را برای حاضرین درجلسه تبیین کرد وهریک از اعضای جلسه نکته ونظرات خویش را برمینای تجربیات سالهای قبل بیان نمودند که درنهایت موارد ذیل جهت اجرا واقدام به تصویب رسید

قابل ذکر استکه متن حکم دونفر از اساتید بزرگواراین مرکز بنام آقایان بهبود محجوبی و عیسی موسی زاده توسط معاون امور دانشجویی وآموزشی دربین همکاران قرائت گردید

پاره ای ازمصوبات جلسه فوق به شرح ذیل می باشد:

1- زمان ثبت نام: ساعات اداری روزهای سه شنبه، چهارشنبه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه (23 و24 و27 و28 و29) شهریور 95، اعلام گردد

2- نصب پرده خیرمقدم در مکان مناسب.    

3- تهیه تراکتهای راهنمای ثبت نام ونصب آن در جاهای مناسب.    

4- تهیه شیرینی (زبان) ویا کلوچه نوشین لاهیجان، چای باسماوار داخل سلف وسرویس، شکلات، قند، لیوان یکبارمصرف، و... به اندازه کافی وپذیرایی از دانشجویان

5- ...

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بازدید از خوابگاه

تاریخ:شنبه 20 شهریور 1395-02:40 ب.ظ

براساس گزارش روابط عموی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، به جهت نزدیک شدن شروع سالتحصیلی، روزشنبه درتاریخ 20 شهریور 95 ازساعت 10/30 لغایت 12، ریاست محترم دانشکده به همراه دست اندرکاران خوابگاه دانشجویی ازکلیه ای اتاقها ومحیط مربوط به خوابگاه بازدید بعمل آورد وجهت رفع پاره ای از نواقص واشکالات موجود رهنمودهای ارایه داد که قرار است دراسرع وقت ازطریق واحدهای ذیربط نسبت به رفع نواقص موجود اقدامات لازم صورت گیرد.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه کمیته نظارت برسلف وسرویس دانشجویی

تاریخ:شنبه 20 شهریور 1395-02:05 ب.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی، جلسه نظارت و واگذاری امور مربوط به تهیه وتوزیع غذای دانشجویی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان در روزچهارشنبه مورخه 17 شهریور 95 ازساعت 14 لغایت 16 دراتاق ریاست تشکیل گردید. جلسه با صلوات حاضرین شروع وابتداء ریاست دانشکده درخصوص اهمیت برنامه ریزی برای تهیه غذای دانشجویی ورعایت مسائل بهداشت مربوط به ان، مطالبی را بیان فرمودند وپس ازآن مسئول اموردانشجویی پیشنهادات مربوط به انالیز غذایی دانشجویان ومفاد مربوط به تفاهم نامه دانشکده با پیمانکاران که معمول هرسال با پیمانکار برنده مناقصه منعقد می گردد را مطرح وبعداز بحث وتبادل نظر اعضای جلسه، موضوعات شرح ذیل به تصویب رسید
1- مقرر گردید با استناد به بخشنامه شماره:25/510/2094 مورخ 92/04/05 وبا توجه به عدم ابلاغ آئیننامه مالی معاملات سال 95 وبا عنایت به مستندات ابلاغی سال 94 چون مبلغ پیش بینی قرارداد کمتر ازحدنصاب معاملات بزرگ بوده است ولذا بند فراالگویی (خرید غذا بصورت پرسی) دراین مرکز اجرا گردد.
2- مقرر گردید که کارپردازآموزشکده براساس قوانین ومقررات، نسبت به استعلام غذا حداقل ازسه رستوران اقدام نماید.
3- مقرر گردید پس ازجمع آوری استعلام ها، نسبت به بررسی استعلام ها ونحوه بستن تفاهم نامه جلسه دیگری تشکیل گردد.
4- مقررگردید استعلام ها به همراه پروانه کسب پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه در پاکت دربسته وممهور به مهر وامضاء تحویل مسئول حراست آموزشکده گردد ودر روزجلسه پس از امضاء حاضرین، درب پاکتها گشوده شود.
5- تاریخ تحویل استعلام انالیز غذاها به پیمانکاران، روزشنبه مورخ 20/06/95 وتاریخ تحویل تاآخر وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 24/06/95 مشخص شده است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo