فرهنگی، ورزشی خود را طالب حقیقت می دانم، نه مالک حقیقت tag:http://www.flahijan.ir 2018-06-23T05:02:29+01:00 mihanblog.com جلسه مسئولین تربیت بدنی مراکزفنی وحرفه ای استان گیلان 2018-06-12T05:22:28+01:00 2018-06-12T05:22:28+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/366 نعمت اله اکبری به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 10 صبح تا ساعت 12 روز دوشنبه 21 خرداد 97 جلسه (دبیرخانه ورزشی) مسئولین تربیت بدنی دانشکده های مختلف با حضور ریاست دانشکده فنی شهیدچمران رشت درخصوص برنامه ریزی برای مشخص نمودن ورزشکاران نخبه، قهرمانی وباشگاهی دانشجویان مراکز مختلف و تمهید مقدمات برای شرکت آن عزیزان در المپیاد ورزشی برگزار گردید جلسه با تلاوت قرآن کریم شروع وابتداء آقای دکتربهار ریاست دانشکده فنی وحرفه ای شهیدچمران رشت ضمن درخواست قبولی طاعات به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 10 صبح تا ساعت 12 روز دوشنبه 21 خرداد 97 جلسه (دبیرخانه ورزشی) مسئولین تربیت بدنی دانشکده های مختلف با حضور ریاست دانشکده فنی شهیدچمران رشت درخصوص برنامه ریزی برای مشخص نمودن ورزشکاران نخبه، قهرمانی وباشگاهی دانشجویان مراکز مختلف و تمهید مقدمات برای شرکت آن عزیزان در المپیاد ورزشی برگزار گردید

جلسه با تلاوت قرآن کریم شروع وابتداء آقای دکتربهار ریاست دانشکده فنی وحرفه ای شهیدچمران رشت ضمن درخواست قبولی طاعات وعبادات حاضران در ماه مبارک رمضان، درزمینه حساسیت موجود درانتخاب دانشجویان، مطالبی را بیان نمود وبعد مسئول امورتربیت بدنی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدچمران رشت بخشنامه مربوط به المپیادورزشی را مورد بررسی قرار داد وهریک از مسئولین تربیت بدنی مراکز مختلف حاضردر جلسه ضمن بیان نکته ونظرات پیشنهادی، اسامی دانشجویان نخبه، قهرمانی وباشگاهی ورزشی خود را به همراه مشخصات ومدارک لازم تحویل مسئول تربیت بدنی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید چمران رشت دادند
]]>
برگزاری مسابقات بازی های رده بندی وفینال دانشجوئی: 2018-05-16T09:13:15+01:00 2018-05-16T09:13:15+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/365 نعمت اله اکبری براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، روزهای دوشنبه وسه شنبه تاریخ 24 و25 اردیبهشت 97 ساعت 15 لغایت 16 مسابقات بازیهای رده بندی وفینال فوتسال دانشجوئی مرکز میان چهار تیم صعود کننده برگزار گردید لازم به یادآوری است که تیم های برتر این دوره ازمسابقات ، ازمیان 21 تیم شش نفره شرکت کننده بوده که با رقابتهای حذفی صورت گرفته (درطول یکماه) انتخاب شده بودند دراین مسابقات رئیس اداره امور دانشجوئی، فرهنگی وتربیت بدنی وکارشناسان این واحد، بعضی ازهمکاران وتعداد زیاد براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، روزهای دوشنبه وسه شنبه تاریخ 24 و25 اردیبهشت 97 ساعت 15 لغایت 16 مسابقات بازیهای رده بندی وفینال فوتسال دانشجوئی مرکز میان چهار تیم صعود کننده برگزار گردید

لازم به یادآوری است که تیم های برتر این دوره ازمسابقات ، ازمیان 21 تیم شش نفره شرکت کننده بوده که با رقابتهای حذفی صورت گرفته (درطول یکماه) انتخاب شده بودند

دراین مسابقات رئیس اداره امور دانشجوئی، فرهنگی وتربیت بدنی وکارشناسان این واحد، بعضی ازهمکاران وتعداد زیادی از دانشجویان آموزشکده حضور داشتند

سطح بازیهای صورت گرفته بسیار بالا وبالاخص بازی فینال از جذابیت بسیار خوبی برخوردار بود درمراسم پایانی از کلیه ای بازیکنان تیم های شرکت کننده تجلیل بعمل آمد وقرار شد به بازیکنان تیم های برتر جوایزی اهداء گردد

]]>
بازدید از سلف وسرویس وخوابگاه: 2018-05-14T09:09:18+01:00 2018-05-14T09:09:18+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/363 نعمت اله اکبری براساس گزارش روابط عموی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 12 الی 13 روز دوشنبه مورخه 24 اردیبهشت 97 چهارنفر از کارشناسان محترم مراکز فنی وحرفه ای استان به منظور اطلاع از وضعیت سلف وسرویس وخوابگاه مراکز مختلف فنی وحرفه ای استان ورفع نارسایی ها، از کلیه ای جاهای مختلف مربوط به سلف وسرویس وخوابگاه آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان بازدید بعمل آورده وفرم های مربوط به هریک را تکمیل نموده ودرپان بازدید نکته ونظرات وپیشنهادات خود را به دست اندرکاران مربوطه بیان کردند. براساس گزارش روابط عموی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 12 الی 13 روز دوشنبه مورخه 24 اردیبهشت 97 چهارنفر از کارشناسان محترم مراکز فنی وحرفه ای استان به منظور اطلاع از وضعیت سلف وسرویس وخوابگاه مراکز مختلف فنی وحرفه ای استان ورفع نارسایی ها، از کلیه ای جاهای مختلف مربوط به سلف وسرویس وخوابگاه آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان بازدید بعمل آورده وفرم های مربوط به هریک را تکمیل نموده ودرپان بازدید نکته ونظرات وپیشنهادات خود را به دست اندرکاران مربوطه بیان کردند.

]]>
همایش فتح خرمشهر تاحلب: 2018-05-14T03:33:42+01:00 2018-05-14T03:33:42+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/362 نعمت اله اکبری براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، در تاریخ 22 اردیبهشت 97 روز شنبه از ساعت 10 الی 12/30 درسالن آمفی تئاتر این مرکز، با حضور مسئول بسیج سپاه پاسداران وبیش از 200 نفرازدانشجویان برگزار گردید. بعدازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی، ابتداء ریاست آموزشکده (مهندس جعفری) ضمن عرض خیرمقدم، مطالب کلی درزمینه اهمیت همایش بیان نمود وبعدازآن کلیپ وبرنامه موسیقی به اجرا درآمد وسپس میهمان وسخنران اصلی مراسم آقای شمشادی درخصوص ضرورت حضورایران در سوریه وچرای براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، در تاریخ 22 اردیبهشت 97 روز شنبه از ساعت 10 الی 12/30 درسالن آمفی تئاتر این مرکز، با حضور مسئول بسیج سپاه پاسداران وبیش از 200 نفرازدانشجویان برگزار گردید.

بعدازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی، ابتداء ریاست آموزشکده (مهندس جعفری) ضمن عرض خیرمقدم، مطالب کلی درزمینه اهمیت همایش بیان نمود وبعدازآن کلیپ وبرنامه موسیقی به اجرا درآمد وسپس میهمان وسخنران اصلی مراسم آقای شمشادی درخصوص ضرورت حضورایران در سوریه وچرایی حمایت ازجبهه مقاومت، نکاتی را بیان و به سئوالات دانشجویان پاسخ داد ودرپایان از کلیه ای مدعوین درهمایش پذیرای بعمل آمد.


]]>
ویزیت رایگان: 2018-05-08T07:08:13+01:00 2018-05-08T07:08:13+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/361 نعمت اله اکبری به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، طبق برنامه ریزی صورت گرفته، به مناسبت "روز بیماریهای خاص" و به منظور کنترل سلامت همکاران و ایجاد هرچه بیشتر نشاط، امید وشادابی در آن عزیزان، مورخه 17 اردیبهشت 97 روز دوشنبه ازساعت 10 الی 13  ظهر با هماهنگیهای بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان لاهیجان و با حضور دونفرازپزشکان به همراه کارشناسان محترم آن مرکز دراتاق سرپرستی خوابگاه آموزشکده، تعدادی از همکاران، اساتید و دانشجویان به صورت رایگان مورد معاینه پزشکی به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، طبق برنامه ریزی صورت گرفته، به مناسبت "روز بیماریهای خاص" و به منظور کنترل سلامت همکاران و ایجاد هرچه بیشتر نشاط، امید وشادابی در آن عزیزان، مورخه 17 اردیبهشت 97 روز دوشنبه ازساعت 10 الی 13  ظهر با هماهنگیهای بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان لاهیجان و با حضور دونفرازپزشکان به همراه کارشناسان محترم آن مرکز دراتاق سرپرستی خوابگاه آموزشکده، تعدادی از همکاران، اساتید و دانشجویان به صورت رایگان مورد معاینه پزشکی قرار گرفتند.

که بعضی از عکسهای گرفته شده از برنامه فوق الذکر در ذیل گزارش آمده است.]]>
پنجمین یادواره شهدای گمنام: 2018-05-06T05:57:53+01:00 2018-05-06T05:57:53+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/360 نعمت اله اکبری به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازسوی دانشگاه آزاداسلامی لاهیجان یادواره شهدای گمنام درسالن حزین این مرکز ساعت 15 تا ساعت 17 روزشنبه 15 اردیبهشت 97 با شرکت بیش از 500 نفراز مدیران واساتید ودانشجویان برگزار گردید که ازسوی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، کارشناسان اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی به همراه چندنفر از کارکنان ودانشجویان بسیجی این مرکزدرآن همایش شرکت نمودند. پس ازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی یکی از روحانیون رزمنده که م به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازسوی دانشگاه آزاداسلامی لاهیجان یادواره شهدای گمنام درسالن حزین این مرکز ساعت 15 تا ساعت 17 روزشنبه 15 اردیبهشت 97 با شرکت بیش از 500 نفراز مدیران واساتید ودانشجویان برگزار گردید که ازسوی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، کارشناسان اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی به همراه چندنفر از کارکنان ودانشجویان بسیجی این مرکزدرآن همایش شرکت نمودند.

پس ازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی یکی از روحانیون رزمنده که مدتهای زیادی در جبهه وجنگ بوده درخصوص اهمیت ترویج فرهنگ ایثار وشهادت وخاطراتی از ایثارگریهای رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی سخنرانی نمود ودربیرون سالن با شربت وشیرینی از کلیه ای مدعوین پذیرایی بعمل آمد.
]]>
همایش علمی تحت عنوان "پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیز" 2018-04-30T06:01:36+01:00 2018-04-30T06:01:36+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/358 نعمت اله اکبری براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان در تاریخ 9 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 19/30 الی 21/30 بمناسبت ولادت علی اکبر وروز جوان با کمک وهمکاری کانونهای هیئت علی اکبر ودفاع ازارزشهای انقلاب ، همایش علمی وفرهنگی تحت عنوان "پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیز" با حضور کارشناسان مرکز بهداشت لاهیجان وآقای استاد نبی پور وبیش از130  نفر دانشجویان درسالن اجتماعات مرکز برگزار گردید. بعدازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی ابتداء رئیس اداره اموردانشجوئی ( براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان در تاریخ 9 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 19/30 الی 21/30 بمناسبت ولادت علی اکبر وروز جوان با کمک وهمکاری کانونهای هیئت علی اکبر ودفاع ازارزشهای انقلاب ، همایش علمی وفرهنگی تحت عنوان "پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیز" با حضور کارشناسان مرکز بهداشت لاهیجان وآقای استاد نبی پور وبیش از130  نفر دانشجویان درسالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.

بعدازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی ابتداء رئیس اداره اموردانشجوئی (نعمت ا... اکبری) ضمن تقدیر وتشکراز دانشجویان ومیهمانان شرکت کننده درهمایش، حضورآنها راخیرمقدم گفت ودرخصوص رسالت واهمیت ونقش جوانان خلاق ومبتکر ومتفکر در توسعه وپیشرفت یک کشور مطالبی رابیان نمود

پس ازآن آقای نبی پور کارشناس روانشناسی ومشاوره به عنوان میهمان وسخنران اصلی مراسم به استناد قرائن ودلائل علمی وتحقیقات صورت گرفته ونشان دادن آنها بر روی پروژوکتور در خصوص اعتیاد به بحث وبررسی پرداخت وبه سئوالات دانشجویان پاسخ داد.

درپایان ضمن پذیرای از حاضرین مراسم به پنج نفر از دانشجویان به قید قرعه هدیه اعطاء گردید وبه کلیه ای دانشجویان شام داده شد


]]>
همایش دانشجویان جدیدالورود واهداء جوایز به نخبگان علمی وفرهنگی وبرترین های مسابقات ورزشی ترم قبل وتجلیل از جانباز واستاد بازنشسته مرکز: 2018-04-30T03:36:27+01:00 2018-04-30T03:36:27+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/357 نعمت اله اکبری طبق گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، بابرنامه ریزی واحدامور دانشجوئی وباهمکاری دانشجویان عضوکانون های فرهنگی وورزشی، هیئت علی اکبر همایش دانشجویان جدیدالورود واهداء جوایز به نخبگان علمی وفرهنگی وبرترین های مسابقات ورزشی وتجلیل از جانباز واستاد بازنشسته مرکز مورخه 9 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 14 تا 16/30 باحضور بیش از70 نفراز دانشجویان درسالن امفی تئاتر مرکز، برگزار گردید مراسم با خواندن قرآن ازطرف مسئول بسیج دانشجوی وسرودجمهوری اسلامی شروع وسپس آقای مهندس طبق گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، بابرنامه ریزی واحدامور دانشجوئی وباهمکاری دانشجویان عضوکانون های فرهنگی وورزشی، هیئت علی اکبر همایش دانشجویان جدیدالورود واهداء جوایز به نخبگان علمی وفرهنگی وبرترین های مسابقات ورزشی وتجلیل از جانباز واستاد بازنشسته مرکز مورخه 9 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 14 تا 16/30 باحضور بیش از70 نفراز دانشجویان درسالن امفی تئاتر مرکز، برگزار گردید

مراسم با خواندن قرآن ازطرف مسئول بسیج دانشجوی وسرودجمهوری اسلامی شروع وسپس آقای مهندس جعفری ریاست آموزشکده درخصوص برنامه های مهم مرکز مطالبی را بیان نمود وبعد هریک از مسئولین واحدهای مختلف به تشریح امورات بخش خود پرداختند ودربرنامه پایانی جوایز ولوح تقدیر نخبگان علمی وفرهنگی ودانشجویان برتر مسابقات ورزشی و فعالین در کانونها وکارمندجانباز ویکی ازاساتید بازنشسته به آن عزیزان اهداء گردید  وازکلیه دانشجویان پذیرایی بعمل آمد.

]]>
جلسه شورای معاونین: 2018-04-25T04:59:54+01:00 2018-04-25T04:59:54+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/356 نعمت اله اکبری براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، برمبنای برنامه ریزی بعمل آمده سالانه، درتاریخ 4 اردیبهشت 97 ازساعت 10/30 تا 12 صبح روز سه شنبه جلسه شورای معاونین برگزار شد ابتداء ریاست دانشکده فنی وحرفه ای ضمن تبریک شروع سال جدید و ایام شعبانیه، در زمینه مسائل کلی مرکز مطالبی را به اختصاربیان نمود وپس از آن معاونت امور اداری ومالی وهریک از روسای واحدهای مختلف مسائل مربوط به حوزه کاری خود را بیان وپس از بحث وتبادل نظر درخصوص پاره ای از آنها، برنامه اجرایی واحدهای مختلف براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، برمبنای برنامه ریزی بعمل آمده سالانه، درتاریخ 4 اردیبهشت 97 ازساعت 10/30 تا 12 صبح روز سه شنبه جلسه شورای معاونین برگزار شد

ابتداء ریاست دانشکده فنی وحرفه ای ضمن تبریک شروع سال جدید و ایام شعبانیه، در زمینه مسائل کلی مرکز مطالبی را به اختصاربیان نمود وپس از آن معاونت امور اداری ومالی وهریک از روسای واحدهای مختلف مسائل مربوط به حوزه کاری خود را بیان وپس از بحث وتبادل نظر درخصوص پاره ای از آنها، برنامه اجرایی واحدهای مختلف مشخص وجهت اجراء مصوب گردید
]]>
برگزاری جشن شعبانیه: 2018-04-25T04:33:57+01:00 2018-04-25T04:33:57+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/355 نعمت اله اکبری برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، بمناسبت ولادت امام حسین(ع)، امام رین العابدین(ع)، حضرت ابوالفضل وروز جانباز مراسم جشن توسط تشکلهای (کانونهای) هیئت علی اکبر ودفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی، بسیج باحضور تعداد زیادی از دانشجویان وکارکنان واساتید این مرکز وبا همکاری هیئت امنا ومردم وجوانان محله مسجد اسیدمحمد درنمازخانه دانشکده مورخه 2 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 21 الی 23/30 برگزار گردید مراسم با تلاوت قرآن کریم شروع وحجه الاسلام آقای نوروزی درخصوص وی برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، بمناسبت ولادت امام حسین(ع)، امام رین العابدین(ع)، حضرت ابوالفضل وروز جانباز مراسم جشن توسط تشکلهای (کانونهای) هیئت علی اکبر ودفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی، بسیج باحضور تعداد زیادی از دانشجویان وکارکنان واساتید این مرکز وبا همکاری هیئت امنا ومردم وجوانان محله مسجد اسیدمحمد درنمازخانه دانشکده مورخه 2 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 21 الی 23/30 برگزار گردید

مراسم با تلاوت قرآن کریم شروع وحجه الاسلام آقای نوروزی درخصوص ویژگیهای ازدواج موفق سخنرانی کرد وبعد دروصف امامان بزرگوار توسط مدحان مدعو درمراسم، مولودی خوانده شد ودربرنامه پایانی مراسم برنامه طنز توسط یکی از هنرمندان مدعو آقای سعدی افتخاری به اجرا درآمد درطول مراسم ازکلیه ای مدعوین با شیرینی وشربت وپس ازاتمام برنامه ها با شام پذیرائی بعمل آمد


 

]]>
اعزام دانشجویان بسیجی به اردوی راهیان نور: 2018-03-18T07:28:57+01:00 2018-03-18T07:28:57+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/353 نعمت اله اکبری براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، پس از هماهنگیهای بعمل آمده ازسوی بسیج دانشجوئی با سپاه پاسداران، وباکمک ومساعدت مالی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی لاهیجان، 22 نفر از دانشجویان بسیجی این مرکزبه همراه کاروان اعزامی دانشجویان مراکز شرق گیلان درتاریخ 14 اسفند 96 روز دوشنبه عازم مناطق جنگی جنوب کشور شده اند که مدت این اردو از تاریخ 14 تا 19اسفند بوده است ولازم به یادآوری است که برنامه ریزی بعمل آمده ازسوی واحد امور دانشجوئی وبا همکاری کانونهای دفاع ازارزشهای ا براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، پس از هماهنگیهای بعمل آمده ازسوی بسیج دانشجوئی با سپاه پاسداران، وباکمک ومساعدت مالی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی لاهیجان، 22 نفر از دانشجویان بسیجی این مرکزبه همراه کاروان اعزامی دانشجویان مراکز شرق گیلان درتاریخ 14 اسفند 96 روز دوشنبه عازم مناطق جنگی جنوب کشور شده اند که مدت این اردو از تاریخ 14 تا 19اسفند بوده است ولازم به یادآوری است که برنامه ریزی بعمل آمده ازسوی واحد امور دانشجوئی وبا همکاری کانونهای دفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی، هیئت علی اکبر این مرکز بوده است.
]]>
شرکت درهمایش همیاران سلامت: 2018-03-18T07:19:46+01:00 2018-03-18T07:19:46+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/351 نعمت اله اکبری براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان دراولین همایش کشوری دبیران کانونهای دانشجوئی دانشگاه فنی وحرفه ای همیاران سلامت که از تاریخ 16 تا 18 اسفند 96 برگزارشده بود آقای محمدرضا محتشم نیا دبیر کانون دانشجوئی همیاران سلامت این مرکز در آن همایش شرکت نموده اند ولازم به یادآوری است که پوسترحاوی اقدامات صورت گرفته کانون دانشجوئی همیاران سلامت این مرکز جزء پوسترهای برترمراکز انتخاب وبه این مرکز لوح تقدیر وبه دبیر کانون هدیه ای نقدی اهداء گردید براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان دراولین همایش کشوری دبیران کانونهای دانشجوئی دانشگاه فنی وحرفه ای همیاران سلامت که از تاریخ 16 تا 18 اسفند 96 برگزارشده بود آقای محمدرضا محتشم نیا دبیر کانون دانشجوئی همیاران سلامت این مرکز در آن همایش شرکت نموده اند

ولازم به یادآوری است که پوسترحاوی اقدامات صورت گرفته کانون دانشجوئی همیاران سلامت این مرکز جزء پوسترهای برترمراکز انتخاب وبه این مرکز لوح تقدیر وبه دبیر کانون هدیه ای نقدی اهداء گردید

]]>
مشایعت دانشجویان بسیجی به اردوی راهیان نور: 2018-03-07T09:14:08+01:00 2018-03-07T09:14:08+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/350 نعمت اله اکبری براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، پس از هماهنگیهای بعمل آمده ازسوی بسیج دانشجوئی با سپاه پاسداران، وباکمک ومساعدت مالی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی لاهیجان، 22 نفر از دانشجویان بسیجی این مرکزبه همراه کاروان اعزامی دانشجویان مراکز شرق گیلان درتاریخ 14 اسفند 96 روز دوشنبه عازم مناطق جنگی جنوب کشور شده اند که مدت این اردو از تاریخ 14 تا 19اسفند بوده است وضمنا بابرنامه ریزی بعمل آمده ازسوی کانونهای دفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی، هیئت علی اکبر، دانشجویان اعز براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، پس از هماهنگیهای بعمل آمده ازسوی بسیج دانشجوئی با سپاه پاسداران، وباکمک ومساعدت مالی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی لاهیجان، 22 نفر از دانشجویان بسیجی این مرکزبه همراه کاروان اعزامی دانشجویان مراکز شرق گیلان درتاریخ 14 اسفند 96 روز دوشنبه عازم مناطق جنگی جنوب کشور شده اند که مدت این اردو از تاریخ 14 تا 19اسفند بوده است وضمنا بابرنامه ریزی بعمل آمده ازسوی کانونهای دفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی، هیئت علی اکبر، دانشجویان اعزامی درطی یک مراسم خاصی موردمشایعت ریاست وسایرکارکنان مرکز قرار گرفتند .]]>
به مناسبت هفته درختکاری: 2018-03-07T09:03:52+01:00 2018-03-07T09:03:52+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/349 نعمت اله اکبری به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، باتوجه به اهمیت وجایگاه خاص درخت دراکوسیستیم محیط وتوصیه آموزه های دینی و فرهنگ ملی کشورمان، وسفارش وتشویقهای صورت گرفته به کاشت درخت، به مناسبت هفته درختکاری درصبح روزهای چهارشنبه 2 و دوشنبه 7 اسفند 96، رئیس دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی به همراه بعضی ازکارکنان واساتید ودانشجویان وباهمکاری کانونهای علمی وپژوهشی، فرهنگی وورزشی این مرکز، به شکل سمبولیک ونمادین درطی یک مراسم اقدام به کاشتن چنداصله نهال در داخل محوطه دانشکده به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، باتوجه به اهمیت وجایگاه خاص درخت دراکوسیستیم محیط وتوصیه آموزه های دینی و فرهنگ ملی کشورمان، وسفارش وتشویقهای صورت گرفته به کاشت درخت، به مناسبت هفته درختکاری درصبح روزهای چهارشنبه 2 و دوشنبه 7 اسفند 96، رئیس دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی به همراه بعضی ازکارکنان واساتید ودانشجویان وباهمکاری کانونهای علمی وپژوهشی، فرهنگی وورزشی این مرکز، به شکل سمبولیک ونمادین درطی یک مراسم اقدام به کاشتن چنداصله نهال در داخل محوطه دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان نموده اند

وپاره ای ازعکسهای گرفته شده از مراسم، ازباب نمونه در ذیل این گزارش آمده است.]]>
مراسم دعاء ونوحه سرائی توسط تشکل هیئت علی اکبرمرکز: 2018-03-03T07:15:54+01:00 2018-03-03T07:15:54+01:00 tag:http://www.flahijan.ir/post/348 نعمت اله اکبری برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، مراسم دعاء ونوحه سرائی روزهای سه شنبه هرهفته درطول سالتحصیلی، توسط تشکل (کانون) هیئت علی اکبر باحضور تعداد زیادی ازدانشجویان بسیجی وخوابگاهی این مرکز، برگزار می گردید واز کلیه ای شرکت کنندگان پس ازپایان مراسم پذیرائی بعمل می آید. برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، مراسم دعاء ونوحه سرائی روزهای سه شنبه هرهفته درطول سالتحصیلی، توسط تشکل (کانون) هیئت علی اکبر باحضور تعداد زیادی ازدانشجویان بسیجی وخوابگاهی این مرکز، برگزار می گردید واز کلیه ای شرکت کنندگان پس ازپایان مراسم پذیرائی بعمل می آید.
]]>