تبلیغات
فرهنگی، ورزشی - مطالب نعمت اله اکبری

دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان ### دایماً در پی آواز حقیقت باش

نشست توجیهی بادانشجویان جدیدالورود اسفند 95

تاریخ:چهارشنبه 11 اسفند 1395-10:18 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازسوی واحد اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی این مرکز ازساعت 14 تا ساعت 16/30 بعدازظهر سه شنبه مورخه 10 اسفند 95 نشستی توجیهی با بیش از70 نفر دانشجویان ورودی جدید و با حضورریاست ومعاونت ومسول اداره آموزش ومسئول اداره اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی دانشکده، مسئول مالی درسالن آمفی تئاتر دانشکده  فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان برگزار گردید.

در این مراسم پس از تلاوت قرآن کریم وپخش سرود ملی جمهوری اسلامی ابتدا آقای مهندس فرامرز جعفری سرپرست محترم دانشکده ضمن خیرمقدم به دانشجویان درخصوص اهمیت دوران دانشجویی واینکه بهره بردن از موقعیتهای دانشجویی برای ارتقای فکری وفرهنگی دانشجویان وجامعه از ضروریات بوده است، مطالبی رابیان نمود وپس ازآن آقای نعمت ا... اکبری مسول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی، ضمن تشکرازدانشجویان ومدیریت دانشکده که دربوجود آوردن این گردهمایی نقش بسزایی داشته اند، درخصوص مفهوم نقد وریشه های آن گفتند متاسفانه برداشت صحیحی از نقد چه درموضع نقد کننده وچه درموضع نقدشونده درجامعه ما وجود ندارد درحالیکه فضای آزاد برای نقد ورواج آن درترویج وشکل گیری فرهنگ متعالی ودرپیشرفت جامعه نقش اساسی وکلیدی را ایفا می نماید

نعمت ا... اکبری در پخش دیگری ازصحبتهای خود باخواندن پاره ای ازمفاد انضباتی دانشکده وتوضیح آن، دانشجویان را به رعایت اخلاق، نظم، انضباط، نظافت ومقررات آئین نامه های انضباطی دانشکده سفارش نمود.

سخنران بعدی آقای محبی کارشناس امورمالی بود که درزمینه مقررات مربوط به شهریه دانشجویان شبانه مطالبی را بیان نمود وسپس آقای صالح پورمسول آموزش دانشکده بود که ایشان درخصوص اهم وظایف اداره آموزش وانواع خدمات آموزش، وچگونگی مراجعه دانشجویان وکانالهای ارتباطی آنها با اداره آموزش نکات مهمی را بیان نمود.

مسول آموزش درادامه به معرفی کارشناسان و وظائف کارشناسان واحد آموزش پرداخت و از دانشجویان خواست تا با مطالعه وشناخت دقیق آئین نامه های مربوط به دانشکده وآشنایی کامل با بخشنامه ها وضعیت تحصیلی خود را به موقع کنترل ودرموعد مقرر نسبت به مطالبات قانونی خود اقدام کرده وهمچنین به وظائف خود نیز آشنایی کامل حاصل نمایند.

در پایان به همه ی دانشجویان ورودی جدید بسته هدیه (کیف، خودکارو...) به رسم یادبود وبه 5 نفر به قیدقرعه جایزه اعطاء گردید وازحاضرین درجلسه با کیک وساندیس پذیرایی بعمل آمد.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اعزام دانشجویان بسیجی به مشهد:

تاریخ:چهارشنبه 11 اسفند 1395-08:22 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، پس از هماهنگیهای بعمل آمده ازطریق واحد امور دانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی و واحد بسیج دانشجویی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان با سپاه پاسداران، وباکمک ومساعدت مالی دانشکده و واحد بسیج دانشجویی، 5 نفر از دانشجویان بسیجی این مرکز به سرپرستی آقای صادق آقایی مسئول بسیج دانشجویی به همراه گروه اعزامی بسیج دانشجویی استان، به صورت داوطلب از تاریخ 1 اسفند لغایت 6 اسفند 95 جهت زیارت وشرکت درنشست سالانه تشکل های فرهنگی که باحضوراعضای شورای مرکزی بسیجیان مراکزفنی وحرفه ای کشورتشکیل می شد به مشهد مقدس اعزام شدند

ودر طول اقامت خود درمشهد، ضمن زیارت مرقد امام رضا(ع) ازکلاسهای عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی برگزارشده بهره مند شده اند ودانشجویان اعزامی ازکلاسهای برگزارشده رضایت کامل داشته وبا شوق زیاد از خاطرات ومشاهدات خود سخن می گفتند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه شورای ورزشی وفرهنگی مرکز

تاریخ:شنبه 7 اسفند 1395-12:28 ب.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، درتاریخ 7 اسفند 95، از ساعت 10 لغایت 11/30 صبح روزشنبه دراتاق ریاست دانشکده، جلسه برنامه ریزی فرهنگی وورزشی برای ترم دوم سالتحصیلی 95-96، با حضورمعاونین وروسای دوایرمختلف این دانشکده آقایان: مهندس فرامرز جعفری (سرپرست) سهراب پورمحمدی (معاون اداری ومالی) هدایت صالح پور (مسئول امور آموزش) نعمت ا... اکبری (مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی) بابک زارع (مسئول امور اداری وکارگزینی) اسمعیل موسی پور (کارپرداز) برگزار گردید.

جلسه با صلوات شروع شد وابتداء سرپرست محترم مرکز بابت تلاش مسئولین دوایر مختلف درپیشبرد امور دانشجویان دانشکده، ازآنها تشکرنمود وسپس مسئول امور دانشجوئی، فرهنگی وورزشی، برنامه های بخش ورزشی وبعد بخش فرهنگی را به تفصیل مطرح کرد وهریک ازحاضرین جلسه درخصوص برنامه های مطرح شده، مطالب خود را بیان نمودند وپس ازجرح وتعدیل صورت گرفته، 16 مصوبه برای بخش ورزشی و17 مصوبه  برای بخش فرهنگی به تصویب رسید ودرنهایت مقررگردید واحد اموردانشجوئی ریزهزینه های ورزشی وفرهنگی خود دریک ترم را محاسبه وبه دفترسرپرستی دانشکده اعلام نماید.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نشست صمیمی با نمایندگان اتاقهای خوابگاه

تاریخ:سه شنبه 3 اسفند 1395-12:38 ب.ظ

براساس گزارش روابط عموی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، جهت حرمت گزاری وارزش قائل شدن به افکار دانشجویان بزرگوارخوابگاهی واستماع نظرات وپیشنهادات وخواسته های آن عزیزان، تاریخ 3 اسفند 95 برمبنای یک برنامه از قبل هماهنگ شده ازساعت 10 لغایت 12/30 روزسه شنبه مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی به همراه سرپرست امورخوابگاهی با کلیه ای نمایندگان اتاقهای خوابگاه دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان یک دیدارصمیمی را برگزار نمود.

ابتدا مسئول اموردانشجویی درخصوص ویژگیهای زندگی اجتماعی واینکه دانشجویان عزیز چه کارهای درخصوص نظم، نظافت، هماهنگی، همنوایی و... باید انجام دهند تا مشمول زندگی اجتماعی شوند مسائلی را بیان نمود وپس از آن کلیه ای نمایندگان اتاقهای خوابگاه، نظرات وخواسته های خود را بیان کردند واز سوی دست اندرکاران اموردانشجویی وخوابگاه قول انجام پاره ای ازخواسته ها ورفع بعضی از مشکلات آنها داده شد.

درپایان از همه ی دانشجویان حاضر در جلسه پذیرایی بعمل امد.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه معاونین ومسئولین امودانشجوئی دانشکده های فنی وحرفه ای استان

تاریخ:چهارشنبه 27 بهمن 1395-07:57 ق.ظ

  براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهید رجایی لاهیجان، با دعوت صورت گرفته ازسوی دانشکده فنی وحرفه ای شهید چمران رشت در روز سه شنبه 26 بهمن 95 ازساعت 9 صبح الی 13 بعدازظهر، جلسه معاونین ومسئولین امودانشجوئی دانشکده های فنی وحرفه ای استان، درسالن جلسات آن مرکز برگزار گردید.

ابتداء ریاست دانشکده فنی وحرفه ای شهیدچمران رشت (آقای دکتر بهار) ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در زمینه مسائل مبتلابه اموردانشجوئی مطالبی را به اختصاربیان کرد وپس از آن معاونت اموردانشجویی وفرهنگی آن مرکز (آقای اسدی) که به نمایندگی از دانشکده های فنی وحرفه ای این استان در سمینارمعاونین اموردانشجوئی دانشگاه فنی وحرفه ای مرکز درتهران شرکت کرده بود کلیه ای موارد درخواستی دانشگاه فنی وحرفه ای مرکز درحوزه اموردانشجوئی رابرای حاضرین درجلسه بیان وبه تشریح آن موارد پرداخت.

 ودرادامه برنامه، اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خودرا بیان کردند وقراربراین شد که مطالب معاون اموردانشجوئی وفرهنگی مرکزشهیدچمران رشت جمع بندی وطی یک صورتجلسه ای به مراکز استان اعلام گردد.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

راهپیمایی 22 بهمن سال 95 شهرستان لاهیجان

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1395-08:28 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، درصبح روزجمعه، سرپرست دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی به همراه معاون وتعدادی ازکارکنان، اساتید ودانشجویان درکنار مردم شهیدپرورشهرستان لاهیجان در راهپیمایی 22 بهمن که به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) برگزار شده بود شرکت نمودند

مردم حاضر دررهپیمایی با شعارهای انقلابی مخالفت خویش را نسبت به سیاستهای مداخله جویانه کشورهای قدرتمند جهانی ودر راس آن دولتمردان جدید آمریکا اعلام و پس ازآن باشرکت درنمازجمعه، یکبار دیگر وفاداری خود به انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته اند.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزاری مراسم سخنرانی معرفتی درخصوص دهه مبارک فجر

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1395-01:53 ب.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازسوی واحد اموردانشجوئی، فرهنگی وتربیت بدنی درتاریخ 20 بهمن 95 روزچهارشنبه از ساعت 12/30 لغایت 14 درنمازخانه این مرکز پس ازاقامه نماز ظهروعصر با حضورکارکنان، اساتید ودانشجویان، مراسم سخنرانی معرفتی وبصیرتی درخصوص دهه فجربرگزار گردید.

سخنران مراسم (حجه الاسلام محیطی) پس از تجلیل از معمارجمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به ویژگیهای انقلاب اسلامی پرداخت ودوعامل عمده یکی رهبری دینی ودیگری وحدت ویکپارچگی مردم وتبعیت آنها از رهبری حضرت امام(ره) راعامل پیروزی انقلاب اسلام دانست وبه حاضرین درجلسه سفارش نمود که قدر این انقلاب را که به ماعزت داد واز ذلت وژندارمی آمریکا در منطقه نجات داد بدانیم.

پس از سخنرانی با شیرینی ازشرکت کنندگان درمراسم پذیرائی بعمل آمد.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مراسم غبارروبی وگلباران مزارشهداء دردهه فجر:

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1395-11:36 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، به مناسبت دهه مبارک فجر وسالروز پیروزی انقلاب اسلامی مورخه 20 بهمن 95 روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 11 صبح ازطرف مدیریت، کارکنان، اساتید ودانشجویان دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجایی لاهیجان مراسم غبارروبی وگلباران مزارشهداء درگلزار شهدای این شهر برگزار گردید.

واعضای شرکت کننده درمراسم پس ازقراردادن شاخه گل برسرمزارهریک ازشهداء بزرگوار با قرائت فاتحه برای آن عزیزان ادای احترام نمودند.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه شورای اداری معاونین وروسای دوایرمرکز

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1395-08:12 ق.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، درجهت بررسی یکی ازبخشنامه های ارسالی از مرکز درخصوص اضافه کردن پاره ای ازرشتهای تحصیلی درمقطع کاردانی وکارشناسی درتاریخ 19 بهمن 95، جلسه ای از ساعت 10 لغایت 11 صبح روز سه شنبه دراتاق ریاست دانشکده با حضورمعاونین وروسای دوایرمختلف این دانشکده آقایان: مهندس فرامرز جعفری (رئیس) سهراب پورمحمدی (معاون اداری ومالی) هدایت صالح پور (مسئول امور آموزش) نعمت ا... اکبری (مسئول اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی) بابک زارع (مسئول امور اداری وکارگزینی) رسول نیکبخت مسئول فناوری اطلاعات برگزار گردید

ابتداء ریاست محترم مرکز به صورت مجمل درخصوص بخشنامه مربوطه توضیحاتی داد وسپس هریک از اعضای حاضر درجلسه نظرات وپیشنهادات خود را بیان کردند ودرنهایت تصمیم براین شد که طی یک فرصت بیشتر هریک از مسئولان دوایر درخصوص رشته های مختلف تحصیلی تحقیقات نمایند وچندنمونه از آن رشته های تحصیلی که دربازارکار وجامعه امروزمان کاربرد بیشتری دارند وازسوی دیگر متقاضیان بیشتری برخوردار هستند به ریاست مرکز پیشنهاد تا درصورت مصوب، جهت اضافه کردن آن رشته ها به این مرکز از دانشگاه فنی وحرفهای مرکز درخواست گردد.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کسب مدال اولی درمسابقات "قهرمانی p – 1" غرب مازندران

تاریخ:یکشنبه 17 بهمن 1395-11:51 ق.ظ

براساس گزارش روابط عمومی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، مسابقات "قهرمانی p – 1" در رشته ورزشی کیک بوکسینگ غرب مازندران که درشهرستان تنکابن به مناسبت ایام الله دهه فجر در وزن اوپن استایل k1 رده سنی جوانان در تاریخ 15 بهمن 95 ازساعت 10 صبح تا 18 بعدازظهربرگزار گردید

آقای صادق آقایی یکی ازدانشجویان بسیجی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان به همراه تعداد زیادی از دانشجویان مراکزدیگر، درآن مسابقات شرکت نموده وپس ازانجام مسابقات مختلف، صادق آقایی به کسب مقام اول قهرمانی این دوره ازمسابقات نائل گردید ولوح قهرمانی وجوایزآن مسابقات را از آن خود ساخت وازسوی مسئولان موردتشویق قرارگرفت.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آذین بندی ونصب پوستردرایام ا... دهه فجر

تاریخ:سه شنبه 12 بهمن 1395-10:04 ق.ظ

براساس گزارش روابط عموی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، به مناسبت فرا رسیدن "دهه مبارک فجر وسالروز 22 بهمن وپیروزی انقلاب اسلامی" جهت بزرگداشت آن، با آذین بندی ونصب ریسه های تزئینی حاوی پرچم های تصاویرامام وپرده ها وپوسترهای حاوی سخنان امام (ره) ومقام معظم رهبری درخصوص اهمیت وارزش پیروزی انقلاب اسلامی وپخش شیرینی وشکلات در ایام ا... دهه فجر، وباایجاد فضای شور ونشاط به تجلیل ازاین رویداد الهی صورت گرفت که تصاویر نمونه ای بعضی از اقدامات انجام شده در ذیل به نمایش گذاشته شده است.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سالروز دهه مبارک فجر

تاریخ:دوشنبه 11 بهمن 1395-10:02 ق.ظ

دهه فجر وپیروزی 22 بهمن


برملت ظلم ستیز وآزادیخواه


ایران مبارک باد

+++++++++++++


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه مسئولین اموردانشجوئی مراکزفنی وحرفه ای استان گیلان

تاریخ:شنبه 9 بهمن 1395-08:51 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 10 صبح تا ساعت 12/30 روزچهار شنبه 6 بهمن 95 جلسه مسئولین اموردانشجوئی دانشکده های مختلف با حضور ریاست دانشکده فنی شهیدچمران رشت درخصوص کمیسیون موارد خاص کمیته انضباطی و بررسی واریزی وجوه شهریه خوابگاه‌های دانشجویی ومسایل جاری  حوزه دانشجویی / فرهنگی درسالن جلسات مرکز شهیدچمران رشت برگزار گردید

جلسه با تلاوت قرآن کریم وسرود جمهوری اسلامی شروع وابتداء آقای دکتر اسدی معاون اموردانشجوئی دانشکده فنی شهیدچمران رشت ضمن خیرمقدم به اعضای حاضردر جلسه، مطالب کلی مربوط به جلسه را بیان نمود وبعد مسئول اموردانشجوئیی این مرکز به تشریح بخشنامه پرداخت وسپس هریک از اعضای حاضردر جلسه نظرات وپیشنهادات خود رابیان وپس از تبادل نظر صورت گرفته ودرزمینه موارد ذیل به اتفاق نظررسیدند

1- پیگیری نماینده منطقه 9 در مورد عدم واریزی60% برگشتی خوابگاه در 2 ترم اخیر

2- در خصوص ایجاد درآمدزایی مرکز و واریز به حساب دانشگاه فنی و حرفه ای وتعلق 35% از کل مبلغ  برگشت داده شده به کسانی که دست اندرکاردرآمد مذکور می باشند.

3- رفع مشکل مربوط به عدم واریزی به موقع وام دانشجوئی

4- گزارش کمیسیون موارد خاص ترم 6 و 7 و سه ترم مشروط به صورت جداگانه به استان فرستاده شود .

5- و...

لازم به یادآوری است که ازمیهمان باشیرینی وبعد با ناهار پذیرائی بعمل امد.

.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بازدید نمایندگان دانشگاه گیلان از دانشکده فنی شهید رجایی

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1395-11:56 ق.ظ

براساس گزارش روابط عموی دانشکده شهید رجایی لاهیجان، به جهت رفع پاره ای از نواقص وبهبودی هرچه بیشترمراکز علمی، نمایندگان دانشگاه گیلان مورخه 28 دی 95 روز سه شنبه از ساعت 12 الی 15/30 بعدازظهر ازدانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجایی لاهیجان بازدید بعمل آورده اند وبازدیدکنندگان به همراه ریاست ومسئولین واحدهای مختلف مرکز از کلیه ای مکانهای دانشکده اعم از کارگاه ها، کتابخانه، کلاسها، آمفی تئاتر، سالن جلسات، نمازخانه، اتاق بایگانی وغیرو وهمچنین ازپاره از پرونده های تحصیلی وعملکرد واقدامات صورت گرفته در واحدهای مختلف مرکز بازدید نموده ورهنمودهای لازم را داده اند

.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه تودیع ومعارفه ریاست دانشکده

تاریخ:دوشنبه 20 دی 1395-03:36 ب.ظ

برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، طی حکم صادره از سوی ریاست محترم دانشگاه فنی وحرفه ای مرکز، آقای مهندس فرامرز جعفری بجای آقای مهندس یاسر فخرموسوی به عنوان سرپرست دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجایی لاهیجان منصوب گردیدند

ودر همین راستا براساس هماهنگی وبرنامه ریزی های بعمل آمده از روزهای قبل، از ساعت 9 الی 11 صبح روز دوشنبه مورخه 20 دی سال 95 باحضور آقایان دکتر بهار ریاست دانشکده فنی شهید چمران رشت ومسئول دفترآقای دکتر نیکفر نماینده مردم شهرستان لاهیجان وسیاهکل در مجلس شورای اسلامی و مهندس جعفری رئیس فعلی ومهندس فخرموسوی رئیس قبلی وحضور کلیه ای کارکنان اداری درسالن جلسات مرکز شهیدرجایی لاهیجان تشکیل گردید.

مراسم باتلاوت قرآن کریم وپخش سرودجمهوری اسلامی شروع گردید وبعد آقایان دکتربهار وفخرموسوی ومهندس جعفری ورئیس دفتر دکتر نیکفر درخصوص رسالت مدیران درنظام جمهوری اسلامی واهمیت دانشکده های فنی وحرفه ای مطالبی را بیان نمودند

ودرپایان، حکم انتصاب آقای مهندس جعفری توسط دکتربهار، قرائت گردید ولوح تقدیر وتشکر آقای مهندس فخرموسوی توسط یکی ازهمکاران خوانده شد وازسوی همکاران تابلویی به رسم یادبود به آقای فخرموسوی اهداء گردید ومراسم با صلوات به پایان رسید.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :16
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo